ОголошенняОпрацьовані рейтинги про виплату стипендій

Нові рейтинги про виплату стипендій вже готові. Щоб подивитися свій рейтинг, перейдіть за посиланням нижче. ...
Читати більше...

Нові стипендії

До уваги студентів. На сьогодні директори інститутів опрацьовують рейтинги про виплату стипендій. Орієнтов...
Читати більше...

До уваги студентів магістрів набору 2015 року!

З 16.01.2017 по 05.02.2017 всі викладачі випускних кафедр будуть на роботі і перебуватимуть в 0 корпусі. Також буде можл...
Читати більше...Публікації кафедри

Найважливіші методичні і наукові роботи

Наукові роботи

2004 рік

1. Ільків Є.Ю. До методики спостережень за кренами баштових споруд // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва:-Зб.наук.праць. –Львів, 2004.

2. Кравець О.Я. Розрахунок паводочного стоку на основі ЦМР // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб.наук.праць. –Львів: 2004.

3.Кравець О.Я. Урахування факторів рельєфу під час  дослідження ерозійних процесів / / Науковий вісник №3/9. -Івано-Франківськ: Факел, 2004.

4. Кравець О.Я. Моделювання  гідрологічних  процесів  в  Карпатах  на  основі  цифрової  моделі  рельєфу // Матеріали науково-практичної конференції. -Алушта, 2004.

5. Дутчин М.М. Дослідження осідань поверхні грунту в умовах статичних навантажень фундаментів споруд // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва:-Зб.наук.праць. –Львів, 2004.

6. Демчук В.В. Визначення доступності районів міста Івано-Франківська відносно його вокзалу // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб.наук.праць. – Львів, 2004.

2005 рік

1. Ільків Є.Ю. Інвентаризація земель сховищ підземного зберігання газу // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва:-Зб.наук.праць. –Львів, 2005.

2. Ільків Є.Ю., Рудий Р.М., Пилип’юк Р.Г., Бурак К.О. До питання оцінки знань студентів геодезичної і землевпорядної спеціальності методом тестування // Концептуальні підходи до діагностики оцінки рівня знань студентів, впровадження системи комп’ютерного тестування та їх вплив на підвищення якості підготовки фахівців: Науково-методична конференція (ІФНТУНГ, 23-24 листопада 2005р.).-Івано-Франківськ, 2005.

3. Рудий Р.М., Кравець Я.С., Кравець О.Я. Визначення морфометричних характеристик рельєфу для класифікації сільськогосподарських угідь // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб.наук.праць. – Львів: ”Ліга-прес”, 2005.-С. 362-366.

4.Рудий Р.М., Кравець Я.С., Кравець О.Я. Моделювання рельєфу при вирішенні інженерних та екологічних задач // Науковий вісник ІФНТУНГ №1-10, 2005.

5.Кравець О.Я. Алгоритм прогнозування паводочного стоку // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. -Київ, 2005.

6. Дутчин М.М. Дослідження точності та інформативності визначення осідань фундаментів інженерних споруд // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб.наук.праць. Львів, ЛІГА- прес 2005.

7. Дутчин М.М., Мельниченко Г.Г. До визначення максимальних осідань поверхні грунту за межами завантаженого контуру // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва:  Зб.наук.праць. -Львів, 2005.

8. Демчук В.В. Зонування території міста з врахуванням екологічних факторів // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб.наук.праць.  – Львів: «Ліга-прес», 2005.

9. Демчук В.В. Зонування території населеного пункту за рівнем забруднення грунтів викидами підприємств нафтогазової промисловості // Науковий вісник ІФНТУНГ №1 (19).

2006 рік

1. Дутчин М.М., Біда І.В. Дослідження врахування впливу крутизни схилів на точність визначення площ земельних ділянок.// Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб.наук.праць. -Львів, 2006.

2007 рік

1. Рудий Р.М., Кравець Я.С., Кравець О.Я., Бахмат О.В. Числові критерії оцінки складності гірськолижних транс. // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб.наук.праць. -Львів, 2007.

2.Рудий Р.М., Кравець Я.С., Кравець О.Я., Бахмат О.В. Моделювання екологічної  ситуації  в  регіоні  на  основі  цифрових  моделей  рельєфу // Науковий вісник ІФНТУНГ №1/15. -Івано-Франківськ: Факел, 2007.

3. Рудий Р.М., Кравець О.Я. Використання  цифрових  моделей  рельєфу  при  розв’язанні  інженерних  задач // Науковий вісник ІФНТУНГ №2/16. -Івано-Франківськ: Факел, 2007.

4. Дутчин М.М., Мельниченко Г.Г., Біда І.В. Визначення оптимального положення деформованих марок при спостереженні за вертикальними переміщеннями фундаментальних споруд газокомпресорних станцій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Збірник наукових праць. - Львів: 2007.

2008 рік

1. Ільків Є.Ю., Бурак К.О., Рудий Р.М. Нові навчальні видання для дисципліни «Геодезичні прилади» // Геодезія, картографія і аерознімання: Міжвідомчий науково-технічний збірник. –Львів, -Вип.70,-2008.

2. Рудий Р.М., Кравець Я.С., Приймак Д.П., Кравець О.Я. Дослідження гідрологічних і ерозійних процесів в Прикарпатті // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та лісовпорядкуванні: Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції. -Ужгород, 2008.

3.Рудий Р.М., Кравець О.Я., Керкер В.Б., Бахмат О.В. До прогнозу снігових лавин // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та лісовпорядкуванні: Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції. -Ужгород, 2008.

4. Кравець О.Я., Рудий Р.М. Статистичні дослідження рельєфу // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва:  Збірник наукових праць. -Львів, 2008.

5. Кравець О.Я. Використання ГІС-технологій при гідрологічних розрахунках // Наукові вісті інституту менеджменту та економіки “Галицька академія”. Технічні науки. -Вип. 13. -Івано-Франківськ, 2008.

6. Матіщук А.В., Мандрик О., Скриль В. До питання формування комплексного територіального кадастру природній ресурсів Карпатського національного природного парку // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: Збірник матеріалів XIII науково-технічного симпозіуму. –Алушта, 2008.

 

2009 рік

1.  Ільків Є.Ю., Бахмат О.В. Землевпорядники будуть доти, допоки буде земля -  Студент Прикарпаття, вересень, 2009. №8 (1006).

2. Ільків Є., Горзов О. Стажування за кордон інтерв’ю - Студент Прикарпаття,  2009 р.

3. Ільків Є.Ю. Лісевич М.П. Підвищення педагогічної майстерності викладачів спеціальності «Землевпорядкування та кадастр» з використанням досвіду виробничих організацій // Методика розвитку і саморозвитку педагогічної майстерності педагогів технічних ВНЗ: Всеукраїнська науково-методична конференція (27-29 квітня 2009 р.). –Івано-Франківськ, 2009.

4. Лісевич М.П., Мельниченко Г.Г. Геодезичні спостереження – основа інженерно-екологічного моніторингу на ПСГ // Матеріали науково-практичної конференції 10 грудня 2009 р. -Коломия, 2009.

5. Дутчин М.М., Біда І.В., Мельниченко Г.Г. Дослідження точності визначення площ земельних ділянок з врахуванням кількості контурних точок та їх розташування // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. праць. – Львів, 2009. – Вип.І (17).

6.Дутчин М.М., Ільків Є.Ю., Лісевич М.П. Аналіз репрезентативності завдань різного рівня складності в структурі текстового білету // Землевпорядна освіта в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. -Рівне, 2009.

7. Дутчин М.М., Ільків Є.Ю. Лісевич М.П. Досвід підготовки інженерів-землевпорядників в ІФНТУНГ // Землевпорядна освіта в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. -Рівне, 2009.

8. Матіщук А.В., Рудий Р., Бахмат  О. Використання ЦМР при проектуванн  лижних трас та траверсів туристичного курорту “Буковель” // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Збірник наукових праць. -Львів, 2009.

9.Матіщук А.В., Мандрик О., Скриль В., Керкер В. До питання паспортизації автомобільних доріг // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS і GIS-технології: Збірник матеріалів XIV науково-технічного симпозіуму.-Алушта, 2009.

10. Демчук В.В. Зонування території населеного пункту за рівнем забруднення ґрунтів викидами підприємств нафтогазової промисловості (на прикладі м. Івано-Франківська) // Науковий вісник. – ІФНТУНГ. -2009. -№1.

11.Бахмат О.В. Визначення пересіченості рельєфу лижних бігових трас // Геодезія, картографія і аерознімання: Міжвід.наук.-техн.збірник.-Львів.- 2009. -Вип.71.

12.Клід Н. Перспективи використання спеціалізованих геоінформаційних систем у нафтогазовому комплексі. // Науковий вісник ІФНТУНГ, №2 . –Івано-Франківськ, 2009.

2010 рік

1Ільків Є.Ю., Дутчин М.М., Біда І.В. До питання точності визначення втрат сільськогосподарського виробництва при вилученні земельних ділянок, розташованих на схилах // Сучасні проблеми використання й охорони земель в умовах розвитку ринкових відносин: - Міжнародна науково-практична конференція присвячена 65-річчю факультету інженерів землевпорядкування (15-16 жовтня 2009 р., м.Харків): Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. Серія «Економічні науки». –Харків. -2010. -№6.

2. Ільків Є.Ю., Лісевич М.П., Дутчин М.М. Деякі питання формування тестового білета // Розвиток науки та освіти в освітніх закладах України в контексті Болонського процесу: ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція (26-27 листопада 2009 року), Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім.Даля. -.Сєвєродонецьк, 2010.

3. Ільків Є.Ю., Лісевич М.П., Мандрик О.М., Рудий Р.М. Підготовка фахівців землевпорядного профілю для Прикарпаття // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні: V міжнародна науково-практична конференція (28-30 жовтня 2010р.). –Ужгород, 2010.

4. Ільків Є.Ю., Матіщук А.В., Приймак Д.П. Структура ГІС комплексного кадастру природних ресурсів Карпатського національного природного парку V міжнародна науково-практична конференція // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні: V міжнародна науково-практична конференція (28-30 жовтня 2010р.). –Ужгород, 2010.

5. Ільків Є.Ю., Кухтар Д.В. Аналіз методів оцінки стійкості реперів висотної основи // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні: V міжнародна науково-практична конференція (28-30 жовтня 2010р.). –Ужгород, 2010.

6. Матіщук А.В., Скриль В., Керкер В., Кундельська Т., Соломій К. До питання інвентаризації знищених, змитих та замулених внаслідок стихійного паводку земель // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовищa: GPS і GIS-технології: Збірник матеріалів XV науково-технічного симпозіуму. –Алушта, 2010.

7. Дутчин М.М., Ільків Є.Ю., Біда І.В. До питання точності відображення меж грунтових різновидів при крупномасштабному картографуванні грунтів; V міжнародна науково-практична конференція // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні: V міжнародна науково-практична конференція (28-30 жовтня 2010р.). –Ужгород, 2010.

8. Дутчин М.М., Ребега О.В. Дослідження точності визначення площ земельних ділянок при кадастрових зніманнях // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні: V міжнародна науково-практична конференція (28-30 жовтня 2010р.). –Ужгород, 2010.

9. Галярник М.В., Ільків Є.Ю., Романюк В.В. Пропозиції щодо конструкцій геодезичних і межових знаків // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні: V міжнародна науково-практична конференція (28-30 жовтня 2010р.). –Ужгород, 2010.

10. Матіщук А.В. Паспортизація автомобільних доріг // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Збірник наукових праць. -Львів, 2010 (ІІ, 20).

11. Кравець О.Я., Кравець Я.С., Ребега О.В. Дослідження морфометричних характеристик на основі ЦМР // Наукові вісті інституту менеджменту та економіки “Галицька академія”. Технічні науки. -Вип. 18/2. -Івано-Франківськ, 2010.

12. Демчук В.В. Використання методів нечіткої логіки для визначення рівня забруднення грунтів викидами підприємств нафтогазової промисловості // Науковий вісник. – ІФНТУНГ. -2010. -№ 2 (24).

Навчально-методичні розробки

2003

1) Економіка і організація геодезичного виробництва Конспект лекцій для студен-тів спеціальності 7.070901 «Геодезія». - ІФНТУНГ, 2003, Ільків Є.Ю.,  Лісевич М.П. 76 с.

2) Геодезичні прилади. Конспект лекцій для студен-тів спеціальності 7.070901 «Геодезія». Частина 1. ІФНТУНГ, 2003 86 с. Ільків Є.Ю

3) Геодезичні прилади. Конспект лекцій для студен-тів спеціальності 7.070901 «Геодезія». Частина 2. ІФНТУНГ, 2003-  99 с. Ільків Є.Ю

4) Ільків Є.Ю  Основи землевпорядкування і кадастру. Лабораторний практикум для студентів спеціальності 7.070901 «Геодезія».Частина 1. ІФНТУНГ, 2003- 60 с.

5) Геодезичні прилади. Лабораторний практикум для студентів спеціальності 7.070901 «Геодезія». Част.1. - ІФНТУНГ, 2003, Ільків Є.Ю Дутчин М.М. – 70с.

6) Геодезичні прилади. Лабораторний практикум для студентів спеціальності 7.070901 «Геодезія». Част.2. - ІФНТУНГ, 2003, Ільків Є.Ю Дутчин М.М. – 99с.

7) Економіка і організація геодезичного виробництва Лабораторний практикум для студентів спеціальності 7.070901 «Геодезія». Част1. ІФНТУНГ, 2003 Ільків Є.Ю Лісевич М.П. Феношин М.І. 49 с.

8) Ільків Є.Ю  Основи землевпорядкування і кадастру. Конспект лекцій 7.070901 «Геодезія». ІФНТУНГ, 2003- 92 с.

9) Ільків Є.Ю Основи автоматизованого проектування і графіки. Частина 1. Основи роботи з програмним комплексом Autocad Конспект лекцій для студ спеціальності 7.070901 «Геодезія». Частина 1. ІФНТУНГ, 2003 60 с.

10) Ільків Є.Ю Основи автоматизованого проектування і графіки. Частина 2. Основи роботи з програмним комплексом Інвент-град Конспект лекцій для 7.070901 «

2004

1) Лісевич М.П. Метод вказівки для виконання контрольної роботи з Геодезії, 2004 Коломия,12с.

2) Кравець Я.С., Кравець О.Я. Лабораторний практикум з курсу Землевпорядне проектування і вишукування –ІФНТУНГ,2004

3) Геодезія Методичні вказівки і лабораторний практикум для студентів спеціальності „Газонафтопроводи і газонафтосховища”.-Івано-Франківськ:Факел,2004 співавтори Пилип’юк Р.Г., Біда І.В., Пилип’юк Р.Р.,Феношин М.І. 72 с.

2005

1) Розміри оплати земельно-кадастрових робіт і послуг. Метод вказівки,98 с

2) Розрахунок вартості вишукувальних інж-геод робіт. Метод. вказівки,40 с.

3)Основи компл оцінки КР,Ільків Є.Ю., Демчук В.В. 31 стор

4)Основи компл оцінки лаб роботи, Ільків Є.Ю., Демчук В.В. 38 стор

5) Основи землевпорядкування та кадастру. Лабораторний практикум. Частина 2. -Івано-Франківськ: Факел, 2005.Ільків Є.Ю. Рудий Р.М. 87 с.

6) Лісевич М.П., Перович Л.М .Геодезія ч.2 - навч. посібник, 2005,206с.

2006

1) Умовні знаки для топ планів. Збірник запитань, Ільків Є.Ю. , Стефанишин Х.Р.,41 ст

2)Земельний Кодекс Збірник запитань ,18 стор Ільків Є.Ю.

6) Інструкція  з  топографічного  знімання   у  масштабах  1:5000,  1:2000,  1:1000  та  1:500 (ГКНТА-2.04-02-98) Збірник запитань. -Івано-Франківськ: Факел,   2006. Ільків Є.Ю.  Стефанишин Х.Р.,22 ст

3) Професійно-орієнтована практика Геодезія Програма та методичні рекомендації.-Івано-Франківськ: Факел, 2006. Ільків Є.Ю.  Р.Г. Пилип’юк, К.О.Бурак,М.П.Лісевич,Г.Г.Мельниченко, М.МДутчин.28 с.

2007

1) Метод вказівки до дипл проектування Ільків Є.Ю. Кравець Я.С, Рудий Р.М., Кравець О.Я. 27 стор

2) Метод вказівки до виробнич і переддипл  практик. Ільків Є.Ю. Рудий Р.М., Кравець Я.С., Кравець О.Я.  12 стор

3)Земельний кадастр. Збірник тестових завдань.-Івано-Франківськ: Факел, 2007.  Ільків Є.Ю.  Дутчин М.М., Біда І.В. – 50 с.

4)Теодоліти Зб тестових завдань,2007, Ільків Є.Ю.  Дутчин М.М.--- 23 с.

5)Нівеліри.Зб тестових завдань,2007. Ільків Є.Ю.  Галярник М.В.-41 с.

6)Держ геод мережа.Збірник запитань. Ільків Є.Ю.   Стефанишин Х. 14с.

7)Правила з техніки безпеки ка топ-геод роботах.Зб запитань,2007. Ільків Є.Ю.   Стефанишин Х. – 14с.

8)Правила з техніки безпеки ка топ-геод роботах.Метод вказівки Част1, 2007. Ільків Є.Ю.   Стефанишин Х. –33с.

9) Правила з техніки безпеки ка топ-геод роботах.Метод вказівки Част2, 2007. Ільків Є.Ю.  Стефанишин Х. –41с

10)ГІС в кад системах Курсове проектування. - Івано-Франківськ: Факел,   2007. Ільків Є.Ю.  Матіщук А.В. 45с.

11) ГІС в кадастрових системах. Лабораторний практикум. - Івано-Франківськ: Факел,   2007. Ільків Є.Ю.   Матіщук А.В.

12) Планування, менеджмент і маркетинг в геод і землевп . Метод вказівки до виконання КР, Лісевич М.П, Біда І.В. 50 с

 

2008

1)      Ільків Є.Ю. Метод вказівки з написання економ. частини  дипломного проекту, 13 стор

2)      Метод вказ лабор ”Метрологія і стандартизація”,Кравець Я.С,  Кравець О.Я., 40 с.

3) Демчук В.В.Інвентаризація земель населених пунктів. Конспект лекцій, 74с

3)      Демчук В.В.Інвентаризація земель населених пунктів. Лабор. роботи, 36 с

2009

1)Земельний кадастр Лабор практикум. Ільків Є.Ю., Біда І В, Дутчин М.М. – 89с.

2) Організація і управління виробництвом Лаб практ Ільків Є.Ю. Лісевич М.П., Біда І.В. 28с.

3) Організація і управління виробництвом КР, Ільків Є.Ю. Лісевич М.П., Біда І.В. 27с.

4) Метод вказівки до лаб робіт з Інвестиційний аналіз. Ільків Є.Ю. Біда І.В.,Приймак Д.П. Дутчин М.М.35 с.

5)Фінансово-економічна діяльність. Лаборат практикум. Ільків Є.Ю. Лісевич М.П. 49с.

6) Фінансово-економічна діяльність. Конспект лекцій. Ільків Є.Ю. Лісевич М.П, 78с.

7)Грунтознавство з основами меліорації. Конспект лекцій. Ільків Є.Ю. Дутчин М.М. , Біда І.В. 268 с.

8)Кадастр Конспект лекцій. Ільків Є.Ю. Біда І.В., Дутчин М.М.224 с.

9) Кадастр. Лаб.практикум. Ільків Є.Ю. Біда І.В., Дутчин М.М.56с.

10)ГІС в кад системах Курсове проектування.: Факел,   2009. Ільків Є.Ю. Матіщук А.В. 45с.

11) ГІС в кадастрових системах. Лабораторний практикум. - Івано-Франківськ: Факел,   2009. Матіщук А.В Ільків Є.Ю.

12) Лісевич М.П., Галярник М.В. Програма та метод вказівки для проведення практики з геодезії –ІФНТУНГ, 2009

13)Фотограмметрія та дистанційне зондування: Курсове проектування. Для студентів напряму підготовки 6.080101 - ./ Рудий Р.М.Матіщук А.В.,– Івано-Франківськ, ІФНТУНГ,2009

14)Рудий Р.М. Маті щук А.В.Фотограмметрія та дистанційне зондування. Лабораторний практикум 72 с.

15) Лаборат практикум з курсу Моніторинг і охорона земель Кравець Я.С., Кравець О.Я.

17)Демчук В.В. Метод вказівки до професійно-орієнтованої практики, 11 с

18) Демчук  В.В.Метод. вказівки до КР Кадастр, 2009 - 35с.

19)Основи геодезії: Лабораторний практикум.Для бакалаврів напряму підготовки 6.060100 - ./ Матіщук А.В., Підлуська К.Д. – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ,2009 р.

22)GPS технології : Лабораторний практикум. Для студентів напрямку підготовки 6.080101 -./ Матіщук А.В., Приймак Д.П.  – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ,2009 р.

21) Радіогеодезичні і електрооптичні виміри: Для студентів напрямку підготовки 6.080101 -./ Матіщук А.В., Кухтар Д.В.   – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ,2009 р.

22) Основи автоматизованого проектування та графіки: Лабораторний практикум. Для студентів напряму підготовки 6.080101 -./ Матіщук А.В., Приймак Д.П.  – Івано-Франківськ, ,2009 р.

 

2010

1)Геодезія. Планові геодезичні мережі. Конспект лекцій. -Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,  2010. Ільків Є.Ю Лісевич М.П.,131 с.

2) Інвентаризація земель населених пунктів: Методичні вказівки для заочної форми навчання. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. Ільків Є.Ю Дутчин М.М. 15 с.

3) Інвестиційний аналіз. Методичні вказівки для заочної форми навчання. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. Ільків Є.Ю  Біда І.В.,10с.

4) Геодезичне приладознавство. Методичні вказівки для заочної форми навчання. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. Ільків Є.Ю  Галярник М.В., Підлуська К.Д.19с.

5) Організація і управління виробництвом. Методичні вказівки для заочної форми навчання. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. Ільків Є.Ю  Галярник М.В., Підлуська К.Д. 16 с.

6) Фінансово-економічна діяльність: Методичні вказівки для заочної форми навчання. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. Ільків Є.Ю  Лісевич М.П 11 с.

7) Грунтознавство з основами меліорації. Методичні вказівки для заочної форми навчання. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. Ільків Є.Ю Дутчин М.М. 15 с.

8) Законодавче забезпечення кадастру Методичні вказівки для заочної форми навчання. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. Ільків Є.Ю  Дутчин М.М. 18с.

9) Геодезичні прилади Лабораторний практикум. Теодоліти.  - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. Ільків Є.Ю Галярник М.В., Приймак Д.П. 62 с.

10) Геодезичні прилади Лабораторний практикум. Нівеліри.  - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. Ільків Є.Ю Галярник М.В., Приймак Д.П. 58 с.

11) Геодезичні прилади Лабораторний практикум. Електронні геодезичні прилади.  - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. Ільків Є.Ю Галярник М.В., Приймак Д.П.24 с.

12) Основи землевпорядкування та кадастру: Лабораторний практикум – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. Ільків Є.Ю Демчук В.В., 78с.

13) Ільків Є.Ю Біда І.В.,Дутчин М.М Грунтознавство з основами меліорації: Лабораторний практикум. Для студ. напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій». Івано-Франківськ, ІФНТУНГ

14) Кравець Я.С.Кравець О.Я., Землевпорядні вишукування. Лабораторний практикум. Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2010 р.

15) Кравець Я.С.КравецьО.Я., Основи інженерної геодезії. Лабораторний практикум. Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2010 р.

16) Кравець Я.С .КравецьО.Я., Інженерні вишукування. Лабораторний практикум. Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2010 р

17) Кравець Я.С КравецьО.Я., Основні геодезичні роботи. Лабораторний практикум. Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2010 р.

18) Кравець Я.С КравецьО.Я., Технологія будівництва і інвентаризації будівель. Лабораторний практикум. Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2010 р.

19). Кравець Я.С КравецьО.Я., Планування і забудова поселень. Лабораторний практикум. Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2010 р.

20) Дутчин М.М., Демчук В.В. Кадастр: Лабораторний практикум. Частина 2. Для студ. напряму підготовки Геодезія, картографія та землеустрій Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2010.59 с.