ОголошенняОпрацьовані рейтинги про виплату стипендій

Нові рейтинги про виплату стипендій вже готові. Щоб подивитися свій рейтинг, перейдіть за посиланням нижче. ...
Читати більше...

Нові стипендії

До уваги студентів. На сьогодні директори інститутів опрацьовують рейтинги про виплату стипендій. Орієнтов...
Читати більше...

До уваги студентів магістрів набору 2015 року!

З 16.01.2017 по 05.02.2017 всі викладачі випускних кафедр будуть на роботі і перебуватимуть в 0 корпусі. Також буде можл...
Читати більше...Навчально-методичні розробки

Землевпорядне проектування


Дутчин, М. М. Землевпорядне проектування : лаб. практикум / М. М. Дутчин, Є. Ю. Ільків, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 42 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Землевпорядне проектування". Розроблений відповідно до робочої програми та навчального плану підготовки фахівців за напрямом 6.080101 – "Геодезія, картографія та землеустрій".


Навчальний практикум з обчислювальної техніки в геодезії


Гера, О. В. Навчальний практикум з обчислювальної техніки в геодезії : лаб. практикум / О. В. Гера, А. В. Матіщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 24 с.

Лабораторний практикум містить основні дані та принципи роботи з пакетом програм Microsoft Office (а саме MS Word, MS Excel). Лабораторний практикум призначений для бакалаврів напряму підготовки 6.080101 - “Геодезія, картографія та землеустрій” очної і заочної форм навчання.


Виробнича практика


Виробнича практика : метод. вказівки / О. Я. Кравець, Я. С. Кравець, М. П. Лісевич, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 11 с.

Методичні вказівки містять мету, завдання і зміст практики, організаційні питання керівництва практикою, рекомендації з виконання індивідуальних завдань, питання охорони праці, вимоги до звіту.


Кадастр


Дутчин, М. М. Кадастр : навч. посіб. / М. М. Дутчин, Є. Ю. Ільків, І. В. Біда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 508 с.

Навчальний посібник містить загальні відомості про кадастр, облік природних ресурсів, систему державного земельного кадастру, земельні ресурси України, автоматизацію державного земельного кадастру, районування території земельного фонду, бонітування грунтів, реєстрацію земельних ділянок, загальні відомості про зонування земель, кадастрові знімання, містобудівний кадастр населених пунктів, нормативну грошову оцінку земель населених пунктів, сільськогосподарського та іншого призначення, експертну грошову оцінку земельних ділянок та оцінку нерухомості.


Основи геодезії


Матіщук, А. В. Основи геодезії : конспект лекцій / А. В. Матіщук, І. В. Біда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 68 с.

Розроблено відповідно до робочої програми. Конспект лекцій містить загальні відомості по геодезії та топографії: представлені відомості про основні геодезичні інструменти та прилади, розглянуті топографо-геодезичні вимірювання та знімання на місцевості, робота з топографічними картами і планами.


Геодезичне приладознавство


Ільків, Є. Ю. Геодезичне приладознавство : лаб. практикум / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, Д. П. Приймак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 123 с.

Лабораторний практикум призначений для засвоєння основних відомостей про геодезичне приладознавство, принципи роботи з оптичними теодолітами, нівелірами, електронними геодезичними приладами, вивчення будови приладів, виконання досліджень і повірок. Практикум, складений відповідно до робочої програми та навчального плану. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій".


Кадастр


Дутчин, М. М. Кадастр : конспект лекцій. Ч. 2 / М. М. Дутчин, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 287 с.

Конспект лекцій містить загальні відомості про зонування земель, кадастрові знімання, містобудівний кадастр населених пунктів, нормативну грошову оцінку земель населених пунктів, сільськогосподарського та іншого призначення, експертну грошову оцінку земельних ділянок та оцінку нерухомості.


Геодезія


Лісевич, М. П. Геодезія : метод. вказівки. Ч. 2 / М. П. Лісевич, Д. П. Приймак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 19 с.

Методичні вказівки для студентів напряму 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій". Розроблені згідно з робочим планом бакалавра вище вказаної спеціальності і робочою програмою дисципліни "Геодезія, ч.2" яка вивчається в 3, 4 семестрах.


Геодезія


Лісевич, М. П. Геодезія : курсове проектування. Ч. 2 / М. П. Лісевич, Д. П. Приймак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 18 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами напряму підготовки 6.080101 “Геодезія картографія та землеустрій”. Складені згідно з робочою програмою курсу “Геодезія" ч. 2, який читається в 3, 4 семестрах.


Геодезія


Лісевич, М. П. Геодезія : лабораторний практикум. Ч. 2 / М. П. Лісевич, М. В. Галярник, Д. П. Приймак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 56 с.

Лабораторний практикум для студентів напряму підготовки "Геодезія, картографія та землеустрій". Складений згідно з робочою програмою курсу ,,Геодезія’’, ч.2, який читається в 3, 4 семестрах.


Геодезичне приладознавство


Ільків, Є. Ю. Геодезичне приладознавство : конспект лекцій. Ч. 1 / Є. Ю. Ільків, К. Д. Підлуська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 55 с.

Конспект лекцій містить основні відомості про дисципліну «Геодезичне приладознавство» та частини геодезичних приладів. Розроблений відповідно до робочої програми навчального плану підготовки фахівців.


Геодезичне приладознавство


Ільків, Є. Ю. Геодезичне приладознавство : метод. вказівки / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 16 с.

Методичні вказівки з дидактичного забезпечення самостійної та індивідуальної роботи складені згідно з робочою програмою курсу “Геодезичне приладознавство”, який читається студентам напряму підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій». Вказівки містять елементи самостійної роботи, їх зміст та обсяги, а також інформаційне забезпечення.


ГІС в кадастрових системах


Матіщук, А. В. ГІС в кадастрових системах : лабораторний практикум / А. В. Матіщук, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 72 с.

У збірнику приведені рекомендації і вимоги щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “ГІС в кадастрових системах”. Лабораторний практикум містить основні дані про сучасні програмні засоби геоінформаційних ситем (ГІС) для автоматизованого ведення державного земельного кадастру.


Системи GPS


Матіщук, А. В. Системи GPS : конспект лекцій / А. В. Матіщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 31 с.

Конспект лекцій містить основні дані про Глобальні Навігаційні Супутникові Системи, принципи проектування GPS мереж, методику планування та організації робіт по GPS спостереженнях, виконання вирівнювання координат пунктів, розрахованих на основі даних GPS спостережень.


Основи інженерної геодезії


Кравець, Я. С. Основи інженерної геодезії : лабораторний практикум / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 18 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни „Основи інженерної геодезії”.


Основи землевпорядкування та кадастру


Демчук, В. В. Основи землевпорядкування та кадастру : лабораторний практикум / В. В. Демчук, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 78 с.

Методичне видання містить вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи землевпорядкування та кадастру”. Виконане відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.080101– Геодезія, картографія та землеустрій.


Кадастр


Дутчин, М. М. Кадастр : лабораторний практикум. Ч.ІІ / М. М. Дутчин, В. В. Демчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 59 с.

Методичне видання містить вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Кадастр”. Виконане відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.080101 – “Геодезія, картографія та землеустрій”.


Геодезія


Кравець, Я. С. Геодезія : конспект лекцій / Я. С. Кравець, Ю. Ф. Ткаченко, Н. Г. Федоришин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 66 с.

Конспект лекцій містить навчальний матеріал з дисципліни «Геодезія», що вивчають студенти 1-го курсу негеодезичних спеціальностей. Головна увага спрямована на засвоєння студентами основ геодезії, на вміння розв'язувати задачі на топографічній карті, розуміти суть геодезичних вимірювань на місцевості. Розглянуто методи топографічного знімання та інженерно-геодезичні роботи при проектуванні та будівництві лінійних споруд.


Радіогеодезичні і електрооптичні виміри


Матіщук, А. В. Радіогеодезичні і електрооптичні виміри : лабораторний практикум / А. В. Матіщук, Д. В. Кухтар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 39 с.

Розроблено відповідно до робочої програми. Лабораторний практикум містить дані для ознайомлення з методами посередніх вимірювань, електронними віддалемірними приладами, їх класифікацією та принципом роботи. Лабораторний практикум призначений для бакалаврів напряму підготовки 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій».


Основи геодезії


Матіщук, А. В. Основи геодезії : лабораторний практикум / А. В. Матіщук, К. Д. Підлуська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 54 с.

Розроблено відповідно до робочої програми. Лабораторний практикум містить загальні відомості по геодезії та топографії: представлені відомості про основні геодезичні інструменти та прилади, розглянуті топографо-геодезичні вимірювання та знімання на місцевості, робота з топографічними картами і планами.


Основні геодезичні роботи


Кравець, О. Я. Основні геодезичні роботи : лабораторний практикум / О. Я. Кравець, Я. С. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 24 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни „Основні геодезичні роботи”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій».


Геодезичні прилади. Нівеліри


Ільків, Є. Ю. Геодезичні прилади. Нівеліри : лабораторний практикум / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, Д. П. Приймак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 58 с.

Лабораторний практикум, містить основні дані про будову, перевірки і дослідження нівелірів типу Н3 і Н05. Розроблений відповідно до робочої програми і навчального плану. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій».


Геодезичні прилади. Теодоліти


Ільків, Є. Ю. Геодезичні прилади. Теодоліти : лабораторний практикум / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, Д. П. Приймак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 62 с.

Лабораторний практикум містить основні дані про будову, повірки і дослідження високоточних теодолітів та нівелірів. Лабораторний практикум призначений для студентів спеціальностей “Геодезія” і “Землевпорядкування і кадастр” очної і заочної форм навчання.


Геодезичні прилади. Електронні геодезичні прилади


Ільків, Є. Ю. Геодезичні прилади. Електронні геодезичні прилади : лабораторний практикум / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, Д. П. Приймак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 24 с.

Лабораторний практикум містить основні дані про будову світловіддалеміра СМ-5, лазерної рулетки Leica Disto A6, електронного тахеометра SOKKIA SET30R. Розроблений відповідно до робочої програми і навчального плану. Призначений для підготовки фахівців напряму 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій” очної і заочної форм навчання.


GPS технології


Матіщук, А. В. GPS технології : лабораторний практикум / А. В. Матіщук, Д. П. Приймак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 33 с.

Розроблено відповідно до робочої програми. Лабораторний практикум містить основні дані про Глобальні Навігаційні Супутникові Системи, принципи проектування GPS мереж, методику планування та організації робіт по GPS спостереженнях, виконання вирівнювання координат пунктів, розрахованих на основі даних GPS спостережень. Лабораторний практикум призначений для бакалаврів напряму підготовки 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій».


Геодезія


Лісевич, М. П. Геодезія : конспект лекцій. Ч. 2 : Планові геодезичні мережі / М. П. Лісевич, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 131с.

Конспект містить лекційний матеріал з дисципліни «Геодезія». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій».


Кадастр


Дутчин, М. М. Кадастр : конспект лекцій. Ч. 1 / М. М. Дутчин, Є. Ю. Ільків, І. В. Біда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 224 с.

Конспект лекцій складений згідно з робочою програмою курсу «Кадастр», який читається студентам напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Містить загальні відомості про кадастр, облік природних ресурсів, систему державного земельного кадастру, земельні ресурси України, автоматизацію державного земельного кадастру, районування території земельного фонду, бонітування грунтів, реєстрацію земельних ділянок.


Технологія будівництва і інвентаризація будівель


Кравець, Я. С. Технологія будівництва і інвентаризація будівель : лабораторний практикум / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 21 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни „Технологія будівництва і інвентаризація будівель”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій».


Планування і забудова поселень


Кравець, Я. С. Планування і забудова поселень : лабораторний практикум / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 26 c.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни „Планування і забудова поселень”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій».


Землевпорядні вишукування


Кравець, О. Я. Землевпорядні вишукування : лабораторний практикум / О. Я. Кравець, Я. С. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 52 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни „Землевпорядні вишукування”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій».


Інженерні вишукування


Кравець, О. Я. Інженерні вишукування : лабораторний практикум / О. Я. Кравець, Я. С. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 48 с. - (Кафедра землевпорядкування та кадастру).

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни „Інженерні вишукування”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій».


Фотограмметрія та дистанційне зондування


Рудий, Р. М. Фотограмметрія та дистанційне зондування : лабораторний практикум / Р. М. Рудий, А. В. Матіщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 80 с.

Розроблено відповідно до робочої програми. У методичних вказівках розглянуті питання фотограмметричної обробки аерофотознімків та зображень дистанційного зондування земної поверхні.


Геодезичне приладознавство


Ільків, Є. Ю. Геодезичне приладознавство : метод. вказівки / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, К. Д. Підлуська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 19 с.

Вказівки містять зміст теоретичного матеріалу для самостійного вивчення, перелік лабораторних робіт, завдання і пояснення для виконання контрольної роботи. Призначені для підготовки бакалаврів заочної форми навчання.


Фотограмметрія та дистанційне зондування


Рудий, Р. М. Фотограмметрія та дистанційне зондування : курсове проектування / Р. М. Рудий, А. В. Матіщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 29 с.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту складені згідно з робочою програмою курсу “Фотограмметрія та дистанційне зондування”, який читається студентам напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій».


Кадастр


Дутчин, М. М. Кадастр : лабораторний практикум. Ч.І / М. М. Дутчин, І. В. Біда, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 56 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Кадастр». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за напрямом «Геодезія, картографія та землеустрій».


Кадастр


Демчук, В. В. Кадастр : курсове проектування / В. В. Демчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 35 с.

Методичне видання містить вказівки для виконання курсового проектування з дисципліни “Кадастр”. Виконане відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану для фахівців напряму підготовки 6.080101– Геодезія, картографія та землеустрій.


Земельний кадастр


Дутчин, М. М. Земельний кадастр : лаборатоний практикум / М. М. Дутчин, І. В. Біда, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 89 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Земельний кадастр». Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю «Геодезія».


Курсова робота з геодезії


Лісевич, М. П. Курсова робота з геодезії : метод. вказівки / М. П. Лісевич. - Коломия, 2004. - 20 с.

Методичні вказівки розроблені згідно з програмою курсу “Геодезія” ч. ІІ для спеціальностей 7.070904 “Землевпорядкування та кадастр” і 7.070908 “Геоінформаційні системи і технології. Призначені для користування студентами при написанні курсової роботи.


Методичні вказівки з написання економічної частини дипломного проекту


Ільків, Є. Ю. Методичні вказівки з написання економічної частини дипломного проекту / Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 13 с.

Методичні вказівки призначені для написання розділу дипломного проекту „Економіка і організація геодезичного та землевпорядного виробництва” для студентів спеціальностей „Землевпорядкування та кадастр” і “Геодезія” очної та заочної форм навчання.


Нівеліри


Галярник, М. В. Нівеліри : збірник тестових завдань / М. В. Галярник, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 41 с.

У збірнику приведені запитання з дисциплін “Геодезичні прилади”. Може бути використаний для підготовки фахівців зі спеціальностей “Землевпорядкування та кадастр” і “Геодезія” очної та заочної форм навчання.


Дипломне проектування


Дипломне проектування : метод. вказівки / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець, Є. Ю. Ільків, Е. Д. Кузьменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 25 с.

Методичні вказівки розроблені на кафедрі землевпорядкування та кадастру відповідно до кваліфікаційної характеристики спеціальності 7.070908 «Геоінформаційні системи і технології». Призначені для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Геоінформаційні системи і технології».


ГІС в кадастрових системах


Ільків, Є. Ю. ГІС в кадастрових системах : курсове проектування / Є. Ю. Ільків, А. В. Матіщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 45 с.

У збірнику приведені рекомендації і вимоги щодо написання курсового проекту “ГІС в кадастрових системах”. Може бути використаний для підготовки фахівців зі спеціальності “Геоінформаційні системи і технології” очної та заочної форм навчання при виконанні курсового проекту.


Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500


Ільків, Є. Ю. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 : збірник запитань / Є. Ю. Ільків, Х. Р. Стефанишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 41 с.

Збірник містить запитання про використання умовних знаків топографічних планів. Може бути використаний для підготовки фахівців зі спеціальностей “Геодезія” і “Землевпорядкування та кадастр” очної та заочної форм навчання.


Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500


Ільків, Є. Ю. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 : збірник запитань / Є. Ю. Ільків, Х. Р. Стефанишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 22 с.

У збірнику приведені запитання про вимоги для складання топографічних планів. Може бути використаний для підготовки фахівців зі спеціальностей “Геодезія” і “Землевпорядкування та кадастр” очної та заочної форм навчання.


Геодезичні прилади. Теодоліти


Галярник, М. В. Геодезичні прилади. Теодоліти : збірник запитань і задач / М. В. Галярник, М. М. Дутчин, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 57 с.

Збірник містить запитання і задачі про будову, повірки та дослідження теодолітів типу Т30, Т5, Т2. Може бути використаний для підготовки фахівців зі спеціальностей “Геодезія” і “Землевпорядкування та кадастр” очної та заочної форм навчання.


Геодезичні прилади. Нівеліри


Галярник, М. В. Геодезичні прилади. Нівеліри : збірник запитань і задач / М. В. Галярник, М. М. Дутчин, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 44 с.

Збірник містить запитання і задачі про будову, повірки та дослідження нівелірів та рейок. Може бути використаний для підготовки фахівців зі спеціальностей “Геодезія” і “Землевпорядкування та кадастр” очної та заочної форм навчання.


Землевпорядне проектування і вишукування


Кравець, Я. С. Землевпорядне проектування і вишукування : лабор. практикум / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 41 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни „ Землевпорядне проектування і вишукування”.


Інженерна геодезія


Кравець, Я. С. Інженерна геодезія : лабор.практикум / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 21 с.

Лабораторний практикум призначений для студентів спеціальності “Геодезія” з курсу “інженерна геодезія".


Геодезичні роботи при пошуках корисних копалин


Кравець, Я. С. Геодезичні роботи при пошуках корисних копалин : лабор.практикум / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 52 с.

Розглянуті основні питання теорії і практики барометричного нівелювання. Приведені основні барометричні формули, і способи, характеристики приладів для барометричного нівелювання, приведені приклади обробки результатів польових вимірів різними способами.

Навігація