ОголошенняОпрацьовані рейтинги про виплату стипендій

Нові рейтинги про виплату стипендій вже готові. Щоб подивитися свій рейтинг, перейдіть за посиланням нижче. ...
Читати більше...

Нові стипендії

До уваги студентів. На сьогодні директори інститутів опрацьовують рейтинги про виплату стипендій. Орієнтов...
Читати більше...

До уваги студентів магістрів набору 2015 року!

З 16.01.2017 по 05.02.2017 всі викладачі випускних кафедр будуть на роботі і перебуватимуть в 0 корпусі. Також буде можл...
Читати більше...Історія кафедри

Підготовка фахівців напрямку 0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування» розпочалася в Івано-Франківському національному технічному університеті (ІФНТУНГ) одразу після введення Постановою КМ України №507 від 24.05.1997р. «Переліку напрямків та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями».

Відкриття підготовки напрямку 0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування» стало можливим у ІФНТУНГ на базі спеціальності 30.01 «Прикладна геодезія», де проводиться підготовка фахівців  з 1975 року.

Спочатку в ІФНТУНГ (тоді ІФДТУНГ) готувалися бакалаври професійного спрямування «Геодезія», пізніше спеціалісти і магістри спеціальності «Геодезія».

У зв’язку з проведенням земельної реформи в Україні виникла потреба у фахівцях землевпорядного профілю, а саме в бакалаврах професійного спрямування «Землевпорядкування та кадастр» та спеціалістах спеціальності «Землевпорядкування та кадастр». В Івано-Франківській області, яка одна з перших розпочала земельну реформу, ця потреба виявилася найгострішою, тому Державний комітет по земельних ресурсах запропонував ректору ІФНТУНГ (лист №2221-11/1318 від 02.06.1997, підписаний першим заступником голови Держкомзему Третяком А.М.) подати інформацію про можливість підготовки фахівців спеціальності «Землевпорядкування та кадастр». Ректор університету проф. Крижанівський Є.І. у відповіді до Держкомзему (лист №45-27-24/35 від 28.07.1997) повідомив, що в університеті є необхідна матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення і висококваліфікований професорсько-викладацький склад.

У липні 2000 року рішенням ДАК №28 в університеті ліцензована підготовка бакалаврів професійного спрямування 6.070900 «Землевпорядкування та кадастр» та спеціалістів спеціальності 7.070904 «Землевпорядкування та кадастр» (поновлена ліцензія №395466 від 05.05.2008р., дійсна до 01.07.2016р.).

31 жовтня 2006 року рішенням ДАК №63 акредитована підготовка в ІФНТУНГ бакалаврів напрямку 6.070900 «Геодезія, картографія та землевпорядкування» та спеціалістів спеціальності «Землевпорядкування та кадастр» терміном дії до 01.07.2016р.

Станом на 2016 рік кафедра землевпорядкування та кадастру входить в склад інженерно-екологічного інституту і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій", спеціалізаціями “Землеустрій та кадастр” та "Оцінка землі та нерухомого майна" з узагальненим об'єктом діяльності: територіальне формування, оцінка, реєстрація об'єктів нерухомості та прав на них, їх облік, планування землекористування та управління в галузі використання земельних ресурсів, включаючи проведення науково-дослідних робіт.