ОголошенняОпрацьовані рейтинги про виплату стипендій

Нові рейтинги про виплату стипендій вже готові. Щоб подивитися свій рейтинг, перейдіть за посиланням нижче. ...
Читати більше...

Нові стипендії

До уваги студентів. На сьогодні директори інститутів опрацьовують рейтинги про виплату стипендій. Орієнтов...
Читати більше...

До уваги студентів магістрів набору 2015 року!

З 16.01.2017 по 05.02.2017 всі викладачі випускних кафедр будуть на роботі і перебуватимуть в 0 корпусі. Також буде можл...
Читати більше...Загальна інформація

Кафедра інженерної геодезії входить в склад інженерно-екологічного факультету і веде підготовку фахівців за спеціальністю

  • Геодезія.

На кафедрі працюють 9 штатних викладачів з яких: 3 доктори наук, професори; 3 кандидати наук, 2 доценти та два асистенти.

Фахівці за спеціальністю "Геодезія" працюють у структурі ГУГК України та міністерства екології, які займаються створенням картографічного матеріалу, інвентаризацією земель, паспортизацією магістральних нафто – газо проводів, створенням геоінформаційних систем. Студенти факультету проходять виробничі практики та переддипломні практики на підприємствах ГУГК України.

Кафедрою ведеться держбюджетна і госпдоговірна науково-дослідна робота.

Студенти кафедри - активні учасники художньої самодіяльності, спортивних змагань, предметних олімпіад. Практично всі іногородні студенти забезпечуються місцем проживання в гуртожитку, можуть скористатися послугами бібліотеки, кафе-їдалень, профілакторію, спортивного комплексу.

Набір студентів за держзамовленням на перший курс напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» за очною формою навчання складає 40 чоловік. Ліцензований набір у 2010-2011 н. р. складав 130 чоловік.

Підготовка фахівців здійснюється за двоступеневою системою. Перші чотири роки студенти навчаються за програмою бакалавра і здають один державний іспит за блоком дисциплін нормативного циклу. Їм присвоюється освітньо-професійний рівень бакалавра. Після цього більшість студентів ще вчаться один рік, захищають дипломний проект та отримують кваліфікацію спеціаліста, а 10-15% кращих студентів, які проявили нахил до науково-дослідної роботи вчаться також один рік, але за програмою магістра і захищають випускну магістерську роботу.

Спеціаліст готується до роботи на виробництві, а магістр в науково-дослідних організаціях та установах.

Випускна кафедра здійснює також підготовку спеціалістів з числа випускників середніх спеціалізованих навчальних закладів нафтогазового профілю.

Студентами кафедри є в основному громадяни України. За індивідуальними угодами можуть навчаються також громадяни з інших країн.

Незважаючи на відсутність відповідних підзаконних актів про розподіл на роботу випускників вищих навчальних закладів, випускна кафедра щороку розподіляє на роботу всіх своїх випускників. Завдяки хорошим зв'язкам кафедри з виробничими організаціями, кількість замовлень з виробництва завжди більша кількості випускників.

Випускною кафедрою розроблені нові навчальні плани підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра. Випускник-бакалавр цілком готовий до самостійної інженерної роботи на виробництві як виконавець.

В навчальному процесі широко використовуються методи інтенсивного навчання, які включають розв'язування ситуаційних задач, читання проблемних лекцій, включення науково-дослідної роботи та елементів наукового пошуку у різні види занять, комп’ютеризацію навчального процесу, проведення протягом навчального року виїздних занять, виконання студентами індивідуальних домашніх завдань і комплексних дипломних проектів.

Постійно оновлюється парк обчислювальної техніки, видаються нові підручники і методичні розробки.

Для якісної підготовки фахівців на кафедрі створено відповідну навчально-лабораторну базу, яка включає навчальну лабораторію і 6 навчальних кабінетів.

На випускній кафедрі функціонують аспірантура, випускники яких мають можливість захищати дисертації у спеціалізованій вченій раді із захисту докторських і кандидатських дисертацій із спеціальності.

Навігація