ОголошенняОпрацьовані рейтинги про виплату стипендій

Нові рейтинги про виплату стипендій вже готові. Щоб подивитися свій рейтинг, перейдіть за посиланням нижче. ...
Читати більше...

Нові стипендії

До уваги студентів. На сьогодні директори інститутів опрацьовують рейтинги про виплату стипендій. Орієнтов...
Читати більше...

До уваги студентів магістрів набору 2015 року!

З 16.01.2017 по 05.02.2017 всі викладачі випускних кафедр будуть на роботі і перебуватимуть в 0 корпусі. Також буде можл...
Читати більше...Історія кафедри

Кафедра інженерної геодезії створена у вересні 1975 р.

Рішення про створення кафедри та випуск спеціалістів саме в ІФНТУНГ було прийняте МВО УРСР, виходячи з того, що в ІФНТУНГ на той час уже сформувався  досвідчений професорсько-викладацький колектив, якому по силах було виконання цього відповідального завдання. Створення  колективу в Івано-Франківську започаткував на той час ст..викладач Петро Васильович Павлів, який переїхав в Івано-Франківськ зі Львівського політехнічного інституту в далекому 1963 році. Саме в Івано-Франківську Петро Васильович почав працювати над проблемами високоточного геометричного нівелювання, і далі успішно захистив кандидатську дисертацію, захистив докторську дисертацію, одержав звання професора. Закінчив свій творчий шлях д.т.н., проф. Павлів П.В. відомим українським ученим, завідувачем кафедри геодезії Українського державного лісотехнічного університету в м.Львові.

Першим помічником П.В.Павліва в 1963 р. став досвідчений виробничник Р.Г.Пилип’юк, який працював у системі ГУГК при РМ СРСР, і який саме тоді повернувся із КНДР. Працюючи на кафедрі Р.Г.Пилип’юк успішно захистив кандидатську дисертацію, присвячену актуальним проблемам просторової геодезії. Нині  к.т.н., доцент  Р.Г.Пилип’юк- шановний професор кафедри.

У тому ж році на кафедрі почав працювати на посаді асистента В.О.Черняк – досвідчений інженер-геодезист. В 1967 році для роботи на кафедрі, після закінчення аспірантури в НУ “Львівська політехніка”, була направлена на посаду асистента Н.Г.Федоришин, нині доцент кафедри. За багаторічну, сумлінну працю нагороджена медаллю ”Ветеран праці”.

Помітний слід в історії кафедри залишив і молодий тоді інженер аерофотогеодезист В.М.Мельник, нині відомий вчений, д.т.н., проф., декан географічного факультету Волинського державного університету. Саме тут в Івано-Франківську в 60-тих роках В.М.Мельник почав займатись фотограмметричними проблемами електронної мікроскопії, рішення яких і принесли йому визнання в науковому світі.

В 1969 р. на кафедрі почали працювати на посаді доцентів к.т.н. Л.М.Маркович та доц.. І.Г.Маймусов, на посаді асистента К.О.Бурак. Досвідчений виробничник к.т.н., доц.. Маркович Л.М. започаткував на кафедрі напрямок досліджень з вивчення техногенного впливу на оточуюче середовище геодезичними методами. Ці фахівці та І.Г.Маймусов, на той час спеціаліст із майже 40 річним стажем викладацької роботи у ВУЗі, сприяли значному підвищенню методичного рівня викладання геодезичних дисциплін.

З 1975 р. до 1989 р. кафедру незмінно очолював д.г-м.наук.,проф..Сайдаковський Л.Я. Саме під його керівництвом було започатковано випуск інженерів-геодезистів в ІФНТУНГ. Л.Я.Сайдаковський доклав чимало зусиль для становлення кафедри, підбору та навчання кадрів, організації навчально-методичної й особливо наукової роботи. Саме він, у період з 1976 по 1980 рік запросив для роботи на кафедрі, тоді ще аспіранта Л.М.Перовича, молодих кандидатів наук Р.М.Рудого, М.П.Лісевича, Я.С.Кравця, Г.Т.Василенка, Ю.Ф.Ткаченка . Прихід цих спеціалістів, а особливо їх творча робота перетворила кафедру у відомий не тільки в Україні потужний геодезичний центр.

У ці ж роки на кафедрі почали працювати асистенти М.М.Дутчин, О.В.Турко, Н.В.Продан, В.М.Марків, Г.Г.Мельниченко- нині доцент кафедри.

З 1989 по 1993 рік кафедру очолив досвідчений педагог, к.т.н., доц.. Пилипю’к Р.Г.  Р.Г.Пилип’юк з 1967 по 1976 рік працював заст.. декана, а  1985 -90 роки деканом геологорозвідувального факультету. Саме за його керівництва  в 1990 р. на кафедрі , однією з перших серед технічних ВУЗів України, було розпочато підготовку інженерів-геодезистів за спеціалізацією „Землевпорядкування”. За багаторічну й сумлінну працю нагороджений почесною грамотою ГУГК при КМС України, почесним званням „Відмінник освіти України”, медалями „За доблесну працю”, «Ветеран праці”, орденом дружби КНР, знаком «Почесний геодезист України”.

З 1993 по 1994 рік кафедру очолював д.т.н, проф. Л.М.Перович. Саме працюючи з 1976 р. на кафедрі Л.М.Перович успішно закінчив і захистив, започатковану в аспірантурі НУ “Львівська політехніка”, кандидатську дисертацію, присвячену проблемам просторової тріангуляції. Л.М.Перович успішно розвинув на кафедрі напрямок досліджень, направлений на вирішення геодезичними методами актуальних проблем підвищення безпеки роботи компресорних станцій магістральних газопроводів. За матеріалами цієї роботи захистив в 1992 р. докторську дисертацію. Саме за цією тематикою, в тому ж 1992 р., підготував і захистив першу, серед випускників кафедри  кандидатську дисертацію Е.Ю.Ільків, нині завідувач кафедри Землевпорядкування і кадастру ІФНТУНГ. Саме в той час, коли Л.М.Перович очолював кафедру, було отримано першу ліцензію на підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю 7.07092 ”Інженерна геодезія”. Д.т.н, проф. Л.М.Перович у даний час відомий учений геодезист, член міжнародних геодезичних організацій, завідувач кафедри НУ ”Львівська політехніка”, нагороджений знаком „Почесний геодезист України”.

З 1994 по 2000 р. кафедру очолював к.т.н., доц.. Лісевич М.П.   М.П.Лісевич із 1971 р. на науковій та педагогічній роботі. Працює над вирішенням питань фізичних редукцій радіовіддалемірних вимірів у геодезії. Успішно захистив із цієї проблеми кандидатську дисертацію. М.П.Лісевич багато уваги приділяв впровадженню в учбовий процес новітніх методів навчання, удосконаленню учбово-методичного забезпечення кафедри. Нагороджений знаком „Почесний геодезист України”.

В 2000-2005 рр.. завідувачем кафедри інженерної геодезії був також один з відомих вчених фотограмметристів України, д. т. н. , проф. Рудий Р.М.  З 2000 р. Р.М.Рудий був також і деканом інженерно-екологічного факультету, який, і створився під його керівництвом. Р.М.Рудий розвинув на кафедрі науковий напрямок із досліджень рельєфу земної поверхні. Під його науковим керівництвом успішно захистила кандидатську дисертацію випускниця кафедри нині доцент кафедри КЗ О.Я.Кравець. Р.М.Рудий автор посібника ”Прикладна фотограмметрія“, трьох авторських свідоцтв. Нагороджений почесним знаком „Почесний геодезист України”, професор кафедри “Землевпорядкування та кадастру ” ІФНТУНГ.

З 2005 р. завідувач кафедри д. т. н., доц. К.О. Бурак. К.О. Бурак почав працювати на кафедрі з 1968 р. за направленням , після закінчення НУ ”Львівська політехніка”. Поступово пройшов усі щаблі викладацької роботи. Темою кандидатської дисертації К.О. Бурака  були проблеми геодезичного контролю напружено-деформованого стану магістральних газопроводів на ділянках зсувів, яку він успішно захистив в 1982 р. в ЦНІІГАІК м. Москва  Нині К.О.Бурак займається проблемами геодезичного контролю експлуатаційної надійності АЕС України. В 2009 році в НУ «Львівська політехніка» захистив докторську дисертацію на тему «Сучасні проблеми геодезичного контролю експлуатаційної надійності на АЕС та методи їх розв’язання». Автор більше 100 наукових праць. За вагомий вклад у розвиток атомної енергетики України в 2005 р. нагороджений почесною грамотою міністра палива й енергетики України, міністра освіти і науки України, нагороджений знаком “Почесний геодезист України”.

Найбільшою гордістю кафедри є її випускники, серед них д.т.н., проф.. І.С. Гладких, який очолює кафедру морської геодезії в Одеській державній морській академії, зав. кафедри КЗ Е.Ю.Ільків, к.т.н., доцент кафедри КЗ О.Я.Кравець, асистенти Пилипюк Р.Р., Феношин М.І., Біда І.В.

Багато наших випускників очолюють великі виробничі колективи. Так Слободян М.М. - головний маркшейдер ВАТ „Укрнафта” , Маслянко В.Я. – головний маркшейдер ТОВ “Лукойл Зап. Сибирь”, Я.І.Салдач – головний інженер ЗАТ “Нафтогазбуд” м. Київ, Скулеба М.В. – головний інженер ЗАТ “Укрзахіднафтогазбуд”, М.Д.Семанишин – начальник управління ЗР Івано-Франківського міськвиконкому. Цей список можна продовжити.

Можна вважати, що кафедра має свій філіал у м.Чікаго (США). Наші випускники А.К. Масловськии, В.П.Малов, брати Мордарські , створили там геодезичну фірму і успішно працюють.

Наші випускники Васинда А.В., М.Р.Рудий  також успішно працюють у Канаді, Джичка Р.М.- нині ведучий спеціаліст ЗАТ “Укргазпроек” працював інженером-геодезистом на будівництві трубопроводів у Греції, Чорногорії, Лівії, Алжирі, Судані. Цей список також можна продовжити.

В 1992 році в Івано-Франківську було створене державне підприємство „Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру”. На всіх етапах становлення й розвитку підприємство тісно співпрацювало з кафедрою і є по суті її виробничою лабораторією. Тут студенти проходять практичні та лабораторні заняття, під керівництвом досвідчених фахівців проходять виробничу переддипломну практику, захищають реальні дипломні проекти. Кістяк керівних, інженерно-технічних кадрів цього підприємства завжди складали наші випускники. Це Керкер В.Б. – директор підприємства, один з найбільш авторитетних геодезистів України, Соколов І.О. – бувший заступник директора з виробництва та охорони праці, керівники відділів Кучірко В.С., Шеремета Р.Г., Пінькевич І.Ю., Тріщук В.В., Овчарук Л.В.

Кафедра завжди буде пам’ятати свого випускника, старосту групи, ведучого спеціаліста тресту Укргеофізика  Д.В.Шпака, який трагічно загинув під час службового відрядження в О А Еміратах.

Багато наших випускників  є власниками й співвласниками приватних фірм, які надають геодезичні послуги. Так відомими не тільки на Прикарпатті геодезичними фірмами „Юта”, “Екселент” успішно керують наші випускники Когутяк С. і І., брати П’ятничко І. і І., О. Медведик  і багато інших.