ОголошенняОпрацьовані рейтинги про виплату стипендій

Нові рейтинги про виплату стипендій вже готові. Щоб подивитися свій рейтинг, перейдіть за посиланням нижче. ...
Читати більше...

Нові стипендії

До уваги студентів. На сьогодні директори інститутів опрацьовують рейтинги про виплату стипендій. Орієнтов...
Читати більше...

До уваги студентів магістрів набору 2015 року!

З 16.01.2017 по 05.02.2017 всі викладачі випускних кафедр будуть на роботі і перебуватимуть в 0 корпусі. Також буде можл...
Читати більше...Загальна інформація

Питання забезпечення геотехногенної безпеки є актуальним виходячи з наступних двох положень. Перше – це необхідність вивчення та оцінки інженерно-геологічних умов будівництва міст і селищ, промислових, громадянських, гідротехнічних та інших видів споруд, раціонального використання геологічного середовища. Друге – це дослідження та прогноз наслідків антропогенної діяльності, зокрема змін у навколишньому геологічному середовищі внаслідок роботи підприємств по видобутку корисних копалин. Використання геоінформаційних систем є необхідним елементом зазначених напрямків.

В навчальному плані кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики забезпечує: 1) інженерно–екологічний та геологорозвідувальний факультети дисциплінами геоінформаційного напрямку; 2) готує фахівців (рівень – спеціаліст) із спеціальності  „Геоінформаційні системи і технології”.

Створення національної і локальних ГІС, зв’язаних єдиною уніфікованою системою класифікації, кодування та обміну даними з вибірним, відповідно до ієрархічної структури органів управління, доступом до того чи іншого банку даних, закладає основи міждержавних і у перспективі світових інформаційних систем глобального моніторингу і прогнозу природних і техногенних процесів. Загально-методичні уявлення щодо організації національної ГІС вУкраїні, були розроблені в процесі виконання проекту державної наукової програми з фундаментальних досліджень “Концепція багатоцільової національної ГІС’’ ще в 1994 році.
Кафедготує фахівців зі спеціальності “Геоінформаційні системи і технології”. Підготовка фахівців зі спеціальності “Геоінформаційні системи і технології” в ІФНТУНГ в основному спрямована на кадрове забезпечення геодезичних підприємств та підприємств, що займаються питаннями землевпорядкування та кадастру. Проте можливе їх використання в галузях геології, геофізики, екології. Основними напрямками майбутньої діяльності фахівців даної спеціальності будуть:
аналіз та обробка просторово-координованої інформації;
розробка картографічного забезпечення для окремих галузей народного господарства;
моделювання просторово-розподілених даних;
побудова спеціалізованих ГІС;
розробка та супровід інформаційних систем;
інформаційне забезпечення геологічних, інженерно-геологічних та екологічних досліджень;
інформаційне забезпечення діяльності нафтогазових підприємств.
Аналіз потреб геодезичної, геологічної, екологічної, нафтогазової галузей у фахівцях, які б володіли зазначеними напрямками, засвідчує гостру потребу у спеціалістах з ГІС-технологій.