ОголошенняОпрацьовані рейтинги про виплату стипендій

Нові рейтинги про виплату стипендій вже готові. Щоб подивитися свій рейтинг, перейдіть за посиланням нижче. ...
Читати більше...

Нові стипендії

До уваги студентів. На сьогодні директори інститутів опрацьовують рейтинги про виплату стипендій. Орієнтов...
Читати більше...

До уваги студентів магістрів набору 2015 року!

З 16.01.2017 по 05.02.2017 всі викладачі випускних кафедр будуть на роботі і перебуватимуть в 0 корпусі. Також буде можл...
Читати більше...Публікації кафедри екології

Підручники та навчальні посібники:

 1. Адаменко О.М., Рудько Г.І., Консевич Л.М. Екологічне картування. – Івано-Франківськ: ІМЕ, 2003. – 580 с.
 2. Адаменко О.М., Рудько Г.І. Екологічна геологія. – К.: Манускрипт, 1998. – 348 с.
 3. Геологія з основами геоморфології. // Рудько Г.І., Адаменко О.М., Чепішко О.В., Крочак М.Д. / Підручник для студентів екол. і географ. спеціальностей ВНЗ – Чернівці: Букрек, 2010. – 400с.
 4. Міщенко Л.В. Екологічний аудит територій / Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Івано-Франківськ: ІМЕ «Галицька академія», 2008., 272 с.
 5. Моніторинг довкілля. Підручник. // Боголюбов В.М., Адаменко О.М., Клименко М.О., Мокін В.Б., Сафронов Т.А., Горева А.І., Прилипко В.А., Полєтаєва Л.М., Картавцев О.М. / Рекоменд. МОНУ як підручник для студентів ВНЗ Київ: Вид-во Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування Укр.., 2010. – 162 с.
 6. Підручник навчання в захисті менеджменту і моніторингу навколишнього середовища / Manual de instruire în protectia, managementul şi monitoringul mediului // Я. Адаменко, Л. Міщенко, В. Тисан та ін. / Підручник під ред. Василя Тісана – Клуж Напоказ :РІСОПРІНТ, 2008 – 212 с. / co.gen. Vasile Tisan – Cluj-Napoca: RISOPRINT , 2008 – 212 с.
 7. Зоріна Н.О. Екологія. Виробнича практика: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: симфонія форте, 2008. – 340 с.

 

Монографії:

 1. Адаменко О.М. Мій дім – університет. Роман життя, кохання і науки в 4-х томах. Том 3. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2007. – 336с., 215 мал.
 2. Адаменко О.М. Наш майбутній дім – Екоєвропа. Роман життя, науки і кохання в 4-х томах. Том 4 Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2007. – 428 с., 184 мал.
 3. Адаменко О.М., Рудько Г.І. Землелогія. Еколого-ресурсна безпека Землі. Монографія. К.: Академпрес, 2009.
 4. Адаменко О.М., Рудько Г.І. Конструктивна геоекологія: наукові основи та практичне втілення. Київ, вид-во ТОВ «Маклаут», 2008. 320 с.
 5. Адаменко О.М., Міщенко Л.В. Екологічний аудит територій. – Івано-Франківськ: Факел, 2000. – 341 с.
 6. Адаменко О.М., Приходько М.М. Регіональна екологія і природні ресурси. – Івано-Франківськ, 2000. – 275 с.
 7. Гладун Я.Д. Довідник з біології. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 256 с.
 8. Гладун Я.Д. Отруйні рослини, гриби і тварини Івано-Франківськ: Симфонія форте. – 2010. – 88 с.
 9. Екологічна безпека збалансованого ресурсокористування в Карпатському регіоні: наукова монографія за редакцією професорів - доктора геолого-мінералогічних наук О.М. Адаменка і доктора технічних наук Я.О. Адаменка // Адаменко О.М., Адаменко Я.О., Архипова Л.М., Головчак В.Ф., Зорін Д.О., Зоріна Н.О., Крихівський М.В., Мандрик О.М., Міщенко Л.В., Приходько М.М., Приходько М.М. (молодший), Радловська К.О., Хащак М.З. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013.-368 с.
 10. Екологічна безпека природних і антропогенно модифікованих геосистем: монографія / М. М. Приходько. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2013.-201 с.
 11. Приходько М.М., Приходько М.М. (молодший). Управління природними ресурсами і природоохоронною діяльністю. Івано-Франківськ: Фоліант, 2004. – 820 с.
 12. Приходько М.М. Екомережа та екобезпека (на прикладі Івано-Франківської області). Монографія. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2009. – 200 с.
 13. Приходько М.М. Регіональні геоекологічні дослідження і раціональне природокористування (на прикладі Івано-Франківської області). Монографія. – Івано-Франківськ, «Фоліант», 2006. – 245 с.

 

Статті в іноземних виданнях:

 1. I. Roy, L. Plyatsuk, J. Adamenko, T. Kachala. Purification of natural water from organic substances using magnetic treatment // Scientific Bulletin of North university of Baia Mare / Series D – Mining, Mineral Processing, Non-ferrous Metallurgy, Geology and Environmental Engineering – Volume XXVII № 1 – Romania – Indexed ProQuest, EBSCO – 2013. p. 117-121.
 2. J. Adamenko, S. Vakal, B. Chvanov, M. Malovanyy, O. Ctokalyuk Qualitative indexes of apatite concentrate of Ukrainian titanium-apatite deposits // Scientific Bulletin of North university of Baia Mare / Series D – Mining, Mineral Processing, Non-ferrous Metallurgy, Geology and Environmental Engineering – Volume XXVII № 1 – Romania – Indexed ProQuest, EBSCO – 2013. p. 109-117.
 3. Mandryk O.M., Arkhipova L.M. Adamenko Ya.O.The concept of creation of Dnister scientific training and industrial modeling flood polygon. // 2nd International Conference “Alpine-Petrol 2012” on ”Geology, Ecology and Petroleum Perspectives of the Carpathians and other Alpine regions in Europe” 25th- 28th September, 2012 Krakow – Poland p. 85-86.
 4. Orfanova M.N., Orfanova M.M., Pustogov V.I. Obtaining of Powder Copper from Galvanic Production Wastes // International Symposium “Mineral Resources and Environment Engineering” (вересень, Baia Mare, Romania), 2008, p. 19.
 5. Ya. Adamenko, L. Arkhipova, O. Mandruk, L. Shkitsa Estimation of ecological danger of technical systems // Scientific Bulletin of North university of Baia Mare / Series D – Mining, Mineral Processing, Non-ferrous Metallurgy, Geology and Environmental Engineering – Volume XXVI № 2 – Romania – Indexed ProQuest, EBSCO – 2012. p. 27-35.
 6. Ya. Adamenko, L. Mischenko The procedure of ecological estimation of technogenic influence on landscape transformation // Scientific Bulletin of North university of Baia Mare / Series D – Mining, Mineral Processing, Non-ferrous Metallurgy, Geology and Environmental Engineering – Volume XXVI № 2 – Romania – Indexed ProQuest, EBSCO – 2012. p. 79-85.

 

Починаючи з 2010 року кафедра екології видає науково-технічний журнал "Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування". Журнал виходить двічі на рік. Постановами Президії ВАК України № 1-05/2 від 23.02.2011 р. та № 1-05/5 від 31.05.2011 р. журнал «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування» внесено до Переліку наукових фахових видань України в галузі технічних наук (екологічна безпека).


Навігація

Головна Кафедри Кафедра екології Публікації кафедри екології