ОголошенняОпрацьовані рейтинги про виплату стипендій

Нові рейтинги про виплату стипендій вже готові. Щоб подивитися свій рейтинг, перейдіть за посиланням нижче. ...
Читати більше...

Нові стипендії

До уваги студентів. На сьогодні директори інститутів опрацьовують рейтинги про виплату стипендій. Орієнтов...
Читати більше...

До уваги студентів магістрів набору 2015 року!

З 16.01.2017 по 05.02.2017 всі викладачі випускних кафедр будуть на роботі і перебуватимуть в 0 корпусі. Також буде можл...
Читати більше...Загальна інформація

Професорсько-викладацький склад кафедри загальної та прикладної фізики налічує 15 осіб: 1 доктор фізико-математичних наук, професор; 7 кандидатів фізико-математичних наук, доценти; 2 кандидати технічних наук, доценти; 4 асистенти. Навчальний процес допомагають проводити 9 осіб інженерно-технічного персоналу: 2 завідувачі лабораторіями, 6 інженерів, 1 лаборант.

Викладання фізики та спеціальних фізичних курсів здійснюється у 2 кафедральних лекційних аудиторіях, 11 навчальних лабораторіях з механіки, молекулярної фізики, електрики і магнетизму, оптики і атомної фізики та в 2 комп'ютерних класах (22 робочі місця - під'єднані до внутрішньої мережі університету та до всесвітньої мережі Internet).

Викладачі кафедри широко використовують новітні технології проведення занять у відповідності з кредитно-модульною системою організації навчання та рейтинговою системою контролю і оцінювання знань студентів, інтенсивно працюють над розробкою методичних посібників. Зокрема, доцентом Лучицьким Р.М. розроблено  інноваційну експрес-форму навчання на основі електронного курсу з фізики. Також упроваджено технологію дистанційного навчання студентів Дрогобицького консультпункту на основі 6-модульного електронного навчального посібника з курсу фізики, виданого колективом кафедри за редакцією професора Галущака М. О.

Протягом 2007-2014 р.р. викладачі кафедри (професор Галущак М. О. і доцент Лучицький Р. М.) представляли університет на Міжнародних виставках з проблем розвитку освіти, за що нагороджені Грамотами та Дипломами МОНМСУ, а університет – 5-ма Золотими медалями.

Кафедра загальної та прикладної фізики співпрацює на основі договорів про науково-технічну та навчально-методичну співпрацю з науковими лабораторіями інституту фізики НАН України, інституту фізики напівпровідників НАН України, кафедрами фізики Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, Львівського національного університету ім. Івана Франка, Сумського державного університету, Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, інститутами Національної академії педагогічних наук України.