ОголошенняОпрацьовані рейтинги про виплату стипендій

Нові рейтинги про виплату стипендій вже готові. Щоб подивитися свій рейтинг, перейдіть за посиланням нижче. ...
Читати більше...

Нові стипендії

До уваги студентів. На сьогодні директори інститутів опрацьовують рейтинги про виплату стипендій. Орієнтов...
Читати більше...

До уваги студентів магістрів набору 2015 року!

З 16.01.2017 по 05.02.2017 всі викладачі випускних кафедр будуть на роботі і перебуватимуть в 0 корпусі. Також буде можл...
Читати більше...Історія кафедри

Свою діяльність кафедра фізики розпочала в 1962 році. Першим завідувачем кафедри фізики був професор Скублевський Юхим Михайлович. На той час на кафедрі було тільки два викладачі: асистент Годованець Любомир Юрієвич, старший викладач Міхельман Ананій Ананієвич, а також зав. лабораторіями Кустовський Анатолій Григорович. Тоді кафедра фізики була однією з невеликої кількості кафедр Станіславського загальнотехнічного факультету і вже тоді починає формуватися напрям наукових досліджень – застосування фізичних полів для інтенсифікації різних технологічних процесів. Першим результатом таких досліджень була дисертаційна робота Міхельмана А.І., у якій розглядались практичні питання впливу ультразвуку на відкладання парафіну в нафтових свердловинах.

У 1963 році на базі цього факультету був створений Івано-Франківський філіал Львівського політехнічного інституту. З цього часу починається значний кількісний і якісний ріст кафедри. На кафедру приходять ряд нових викладачів: Походенко Р. Г., Мащинов А. М., Журавська Г. Я., Річка К. Й., Малінічева Р. Т., Лисий А. В., Корнієнко І. М., Барчук А.М., а із Львівської політехніки переходять Петрук З. В., Костюк О. А., Коновалов В. Я.

У 1964 р. кафедра фізики поповнюється новими викладачами, які починають успішно займатись науково-дослідною роботою. Це Зарін П.П., Подвальних Г.С., Федоров О.Є., Пустогов В. І., Сурнін Л. С. Завдяки дослідженням Подвальних Г.С., який згодом став кандидатом фізико-математичних наук, та Заріна П.П. на кафедрі започатковується науковий напрям з проблем фізики твердого тіла.

З 1969 р. до 1982 р. кафедру очолював кандидат фізико-математичних наук, доцент Цок О.О. Цей період в історії кафедри можна назвати періодом розквіту кафедри. За наукового керівництва Подвальних Г.С. успішно працює лабораторія фізики твердого тіла, в якій виконані і захищені кандидатські дисертації Заріним П. П., Антощук А.Г., Бакумою Т.Д. та Бондаренком В.В. У 1977 р. на кафедру приходить кандидат фізико-математичних наук Галущак М. О., а також Чернов Б. О., який поступає в цільову аспірантуру при Всесоюзному науково-дослідному інституті бурової техніки (м. Москва), захищає кандидатську дисертацію і повертається на кафедру на посаду доцента. З питань застосування фізичних полів для окремих процесів експлуатації нафтових і газових родовищ в Московському інституті нафтохімічної і газової промисловості ім.Губкіна кандидатські дисертації захищають Пустогов В.І та Федоров О.Є.

З 1975 р. кафедра фізики переходить в нові приміщення на вул. Карпатську,15, де і знаходиться в даний час в навчальному корпусі № 4. На кафедру приходять нові викладачі – кандидати фізико-математичних наук Омеляненко В.В. і Лучицький Р.М. та кандидат біологічних наук Самелюк Б.Ю.

З 1982 р. кафедру очолює доцент Подвальних Г.С., під керівництвом якого покращується матеріально-технічна база кафедри, зростає обсяг фінансування госпдоговірних наукових робіт.

У 1993 р. за плідну навчально-методичну і науково-дослідну роботу доценту Галущаку М. О. присвоєно звання професора, а в 2000 р. Указом Президента України – звання „Заслужений працівник освіти України”.

З 1999 по 2001 рік обов’язки завідувача кафедри виконував доцент Федоров О.Є., якого було обрано членом-кореспондентом Української нафтогазової академії. На кафедру приходять нові молоді викладачі – випускники університетів. Це кандидати фізико-математичних наук Солоничний Я. В., Мазур М. П., асистенти Сімків М. Є., Матеїк Г. Д., які згодом захистили кандидатські дисертації, а дещо пізніше – кандидати фізико-математичних наук Луцишин Т. І., Басараба Ю. Б. і Гевик В. Б. та асистенти Нижникевич В. В., Кріцак Т. О., Шевчук О.В., Орчик Н. М.

У 2000 р. дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук захищає Чернов Б.О. і у 2001 році Вченою радою університету обирається завідувачем кафедри фізики. У цьому ж році професора Чернова Б.О. обрано академіком Української нафтогазової академії. За вагомий внесок у розвиток вищої освіти Чернов Б.О., Федоров О.Є., Сімків М.Є. та Кріцак Т.О. нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

З 2001 року кафедра фізики, в складі якої працює два професори, десять доцентів та шість асистентів входить до складу інституту фундаментальної підготовки, який очолює заслужений працівник освіти України, академік Академії наук вищої школи України, професор кафедри Галущак М.О.

У 2004 р. професор Галущак М. О. здобув вчений ступінь доктора фізико-математичних наук і очолив нову кафедру фізики новітніх технологій. Викладачі новоствореної кафедри розробили і впровадили в навчальний процес новітні та інноваційні технології. Зокрема, доц. Лучицьким Р.М. розроблено інноваційну експрес-форму навчання на основі електронного курсу з фізики. Також упроваджено технологію дистанційного навчання студентів Дрогобицького консультпункту на основі 6-модульного електронного навчального посібника з курсу фізики, виданого колективом кафедри за редакцією професора Галущака М. О. Про високий рівень вказаних вище інноваційних технологій свідчать три Золоті медалі на Міжнародних виставках у 2008-2011 р.р., одержаних університетом на основі представлених кафедрою матеріалів.

Відповідно до Ухвали Вченої ради університету від 28 вересня 2010 р. внаслідок злиття двох кафедр – кафедри фізики новітніх технологій та кафедри фізики, створено кафедру загальної та прикладної фізики, завідувачем котрої обрано доктора фізико-математичних наук, професора Галущака М.О. На кафедрі працюють: 1 професор, 9 доцентів, 4 асистенти. Навчальний процес допомагає проводити інженерно-технічний персонал у складі 9 осіб, який очолюють завідувачі лабораторіями Калугін А. Г. та Приплоцька І. М., а також ветерани кафедри – інженери Сичова Л. Й., Галущак І. Б. та Дутчак Р. Б. Викладання фізики та спеціальних фізичних курсів здійснюється у 2 кафедральних лекційних аудиторіях, 11 навчальних лабораторіях з механіки, молекулярної фізики, електрики і магнетизму, оптики і атомної фізики та в 2 комп’ютерних класах.

Своє майбутнє кафедра загальної та прикладної фізики бачить у високоякісній підготовці фахівців згідно з вимогами Болонської декларації у тісному поєднанні навчального процесу з фундаментальними науковими дослідженнями.