Оголошення



Опрацьовані рейтинги про виплату стипендій

Нові рейтинги про виплату стипендій вже готові. Щоб подивитися свій рейтинг, перейдіть за посиланням нижче. ...
Читати більше...

Нові стипендії

До уваги студентів. На сьогодні директори інститутів опрацьовують рейтинги про виплату стипендій. Орієнтов...
Читати більше...

До уваги студентів магістрів набору 2015 року!

З 16.01.2017 по 05.02.2017 всі викладачі випускних кафедр будуть на роботі і перебуватимуть в 0 корпусі. Також буде можл...
Читати більше...



Завідувач кафедри

Галущак Мар’ян Олексійович - доктор фізико-математичних наук, професор, Соросівський професор, академік Академії наук вищої школи України, Заслужений працівник освіти України.

Народився 6 лютого 1944 року в селі Колодіївка Тисменецького району Івано-Франківської області. У 1965 році закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту (тепер Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника).

Педагогічну діяльність почав вчителем фізики середньої школи, викладачем технікуму та одночасно з вченими педінституту створив лабораторію “Фізика тонких напівпровідникових плівок”, в якій під керівництвом Дмитра Фреїка  провів експериментальні дослідження, на основі яких в 1977 році захистив кандидатську дисертацію у Львівському університеті ім. І.Франка. З 1978 року перейшов на викладацьку роботу в Івано-Франківський інститут нафти і газу: працює на кафедрі фізики старшим викладачем, доцентом, заступником декана та деканом механічного факультету, а з 1992 року – професором кафедри фізики. З 2001 року працює на посаді директора інституту фундаментальної підготовки, а з 2004 року і завідувачем новоствореної кафедри фізики новітніх технологій. У 2007 році Вченою радою Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу обраний проректором з науково-педагогічної роботи.

Галущак М.О. проводить значну науково-методичну роботу. Опублікував більше 50 науково-методичних робіт, видав 17 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, які користуються популярністю у студентів і викладачів вузів. Під його керівництвом розроблено і впроваджено в навчальний процес модульно-рейтингову систему оцінювання знань студентів, котра покладена в основу Всеукраїнського експерименту з кредитно-модульної технології навчання згідно Болонської декларації. Ефективно працює над методикою дистанційного навчання. Створив спільно з Академією педагогічних наук України Центр педагогічної майстерності, який став школою підвищення фахового рівня викладачів університету.

Галущак М.О. успішно поєднує ефективну навчально-методичну та виховну роботу з науковими дослідженнями, які спрямовані на вирішення технологічних і наукових задач напівпровідникового плівкового матеріалознавства. На основі проведених експериментальних і теоретичних досліджень розробив нові способи, що дозволяють отримувати матеріали з наперед заданими параметрами, які захищені 26 патентами України на винаходи. Результати практичних і теоретичних досліджень відображені у більш ніж 200 друкованих працях, 6 монографіях і в докторській дисертації. Підготував шістьох кандидатів фізико-математичних наук та здійснює керівництво аспірантами спеціальності “Фізика твердого тіла”. Є членом спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій та членом редколегії журналу „Фізика і хімія твердого тіла”.

За багаторічну сумлінну працю та вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, високу педагогічну майстерність Указом Президента України в 2000 році присвоєно почесне звання “Заслужений працівник освіти України”.