ОголошенняОпрацьовані рейтинги про виплату стипендій

Нові рейтинги про виплату стипендій вже готові. Щоб подивитися свій рейтинг, перейдіть за посиланням нижче. ...
Читати більше...

Нові стипендії

До уваги студентів. На сьогодні директори інститутів опрацьовують рейтинги про виплату стипендій. Орієнтов...
Читати більше...

До уваги студентів магістрів набору 2015 року!

З 16.01.2017 по 05.02.2017 всі викладачі випускних кафедр будуть на роботі і перебуватимуть в 0 корпусі. Також буде можл...
Читати більше...Історія кафедри

За роки свого існування кафедра безпеки життєдіяльності пройшла певну низку змін. Свої корені вона бере ще з часів, коли у 1963 р. для наближення навчального процесу і підготовки спеціалістів до виробничих потреб промислових регіонів Львівський політехнічний інститут перевів нафтовий факультет до Станіслава /нині Івано-Франківськ/. Інтенсивний розвиток філії привів до її реорганізації у 1967 році в Івано-Франківський інститут нафти і газу з 5 факультетами. Спочатку кафедра функціонувала як підрозділ, який спільно з іншими кафедрами готував інженерів-механіків, що володіють знаннями та уміннями в галузі техніки безпеки і технології нафтогазової промисловості. Першими викладачами дисципліни охорони праці були Петряшин Л. Ф., Іванова А. М., Лисяний Г. М. Кафедра безпеки життєдіяльності стала окремою структурною одиницею технічного інституту нафти і газу з 1972 року у складі газонафтопромислового факультету. Тоді в далекому 1972 році її називали просто кафедрою охорони праці. Цю важливу для технічного вишу дисципліну вивчали на всіх спеціальностях. Починалася вона з курсу лекцій і завершувалася спеціальним розділом у дипломних проектах. Першим завідувачем кафедри був к.т.н. Петряшин Леонід Федорович, який керував кафедрою до 1977 р. У період з 1977-1978 р. завідувачем кафедри був д.т.н. Кучерявий Феодосій Іванович. З 1978 р. до 1984 р. кафедру знову очолював к.т.н. Петряшин Л. Ф. Під його керівництвом відкривають перші навчальні лабораторії кафедри. З 1984 р. до 1993 р. кафедрою керує к.т.н. Лисяний Георгій Миколайович. У 1984 р. кафедру перейменували в кафедру охорони праці та навколишнього середовища. З 1993 р. до 1997 р. кафедрою керує к.т.н. Рошак Йосип Іванович. У цей час відбуваються радикальні зміни у напрямі навчальної і наукової роботи кафедри. Це пов'язано з тим, що 90-і роки ХХ століття були обумовлені необхідністю виконання положень нової концепції національної безпеки України, найважливішим аспектом якої є екологічна безпека. Так розпочався новітній етап в історії кафедри, оскільки з утворенням інженерно-екологічного факультету у 1995 році кафедра була переведена до його складу і була переіменована з кафедри охорони праці та навколишнього середовища в кафедру промислової екології та безпеки життєдіяльності. Питання екологічної безпеки і безпеки виробництва переплетені настільки щільно, що закономірним явищем стало відкриття на кафедрі навчальної спеціальності „Охорона праці в гірництві”.

У період з 1997 р. і до сьогодні кафедрою керує д.т.н., професор Семчук Ярослав Михайлович.  У 1999 р. кафедра була переведена на газопромисловий факультет і отримала назву кафедра безпеки життєдіяльності. У 2000  р. на кафедрі організовано курси підвищення кваліфікації працівників з охорони праці. У 2001 р. кафедра здійснила перший випуск студентів спеціальності „Охорона праці в нафтовому виробництві”. У 2006 р. загальна кількість підготовлених кафедрою спеціалістів досягла 92 осіб. У 2001 р. було відкрито 2 філіали кафедри, де студенти підвищують теоретичний і практичний рівень. Філіали відкриті на навчальному пункті при Управлінні пожежної охорони та при Карпатському експертно-технічному центрі за наглядом за охороною праці.

Випускники кафедри працюють у всіх нафтогазовидобувних підприємствах, науково-дослідних і проектно-конструкторських організаціях і навчальних закладах нафтогазового профілю України, де займають посади керівників, головних і провідних спеціалістів та викладачів. Значна кількість випускників працює в інших країнах.

З 1998 року з ініціативи завідувача кафедри проф. Семчука Я. М. на кафедрі була відкрита аспірантура за спеціальністю „Екологічна безпека”, а у січні 2010 р. на кафедрі відкрито Наукову школу під керівництвом д.т.н., професора Семчука Я. М. „Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів”.

Протягом всього свого часу існування кафедра розвивалась і зміцнювалась: вводились нові види навчальних занять – лабораторний практикум, практичні заняття, удосконалювались лекційні курси. Під керівництвом завкафедр та силами викладачів і персоналу кафедри було створено лабораторії, які оснащені сучасними на той час приладами та обладнаннями. Паралельно з розвитком лабораторної бази велику увагу приділялось методичному забезпеченню всіх видів занять, в тому числі і розроблення розділів „Охорона праці” в дипломному проектуванні.

У період з 1997 р. до 2010 р. на кафедрі проводяться наукові дослідження у наступних напрямках: планування та розроблення заходів запобігання виробничого травматизму та профзахворюваності у нафтогазовій галузі; розроблення методів управління технічними та екологічними ризиками при реалізації проектів будівництва магістральних трубопроводіві; дослідження умов праці на промислових підприємствах та розробка шляхів їх покращення.

Свій вклад у розвиток кафедри в різні роки внесли: доктор технічних наук: О.В.Паневник; кандидати технічних наук: О. М. Мандрик, О. Ю. Витязь, В. П. Заник, Є. А. Шрейдер, П. І. Вернігор, В. В. Желтоухов, Л. Т. Гораль; асистенти: Т. Я.Сафонова, І. М. Чернова та ін.

У створенні навчальної та наукової лабораторної бази велика заслуга навчально-допоміжного персоналу. На кафедрі працювали і працюють завідувачі лабораторіями В. Ф. Самсонов, В.І.Стасінчук; лаборант І.Й. Квич, інженери М. П. Петрів, Н. Я. Копей, В. І. Пришляк.