ОголошенняОпрацьовані рейтинги про виплату стипендій

Нові рейтинги про виплату стипендій вже готові. Щоб подивитися свій рейтинг, перейдіть за посиланням нижче. ...
Читати більше...

Нові стипендії

До уваги студентів. На сьогодні директори інститутів опрацьовують рейтинги про виплату стипендій. Орієнтов...
Читати більше...

До уваги студентів магістрів набору 2015 року!

З 16.01.2017 по 05.02.2017 всі викладачі випускних кафедр будуть на роботі і перебуватимуть в 0 корпусі. Також буде можл...
Читати більше...Наукова діяльність

В науковому плані всі викладачі працюють згідно загальної тематики: „Технологічні аспекти синтезу та перетворення речовин з метою продовження ресурсу та підвищення екологічної безпеки споруд нафтогазового комплексу“.
Результати робіт оформлені в наукові праці, що опубліковані в фахових виданнях, частина робіт запатентована, одержано ряд авторських свідоцтв.
Матеріали дисертації зав. кафедри хімії Полутренко М.С. стали складовою частиною колективної роботи «Продовження ресурсу трубопровідного транспорту», яка отримала Державну премію в галузі науки і техніки за 2012 р.

Наукові праці 2012/13 н.р.

Статті

1

Мікробна стійкість модифікованих бітумно-полімерних мастик

Друк.

Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів: в 2-х томах. Спецвипуск журналу «Фізико-хімічна механіка матеріалів» №9. Львів:ФМІ ім. Г.В.Карпенка НАН України, 2012. – С. 247-251.

5

М.Полутренко

Ж. Коптєва,

В. Заніна,

І. Козлова

2

Бактерицидна активність нітрогеновмісних інгібіторів корозії модифікованих мастик

Друк.

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2012.-№ 19. - С. 36-39.

4

М.С. Полутренко

3

Мікробіологічна корозія підземних металоконструкцій та способи їх захисту

Друк.

Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2012. - № 4 (45). – С. 184-188.

5

М.С. Полутренко

4

Техногенні відходи краю та вплив низькотемпературного фізико-хімічного перетворення золошламів у теплоізоляційні матеріали на екобезпеку об'єктів.

Друк.

Науковий вісник Львівського національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. - Львів: НЛТУ України. - 2012. - № 23.14- С.71-74

4

Челядин Л.І.,

Новосад П.В.,

Хомин В.Р.,

Возняк О.Р.

 

5

Техногенне забруднення водних ресурсів та фізико-хімічне очищення стічних вод забруднених нафтопродуктами з вмістом вуглецевомінеральних матеріалів.

Друк.

Науковий вісник Львівського національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. - Львів: НЛТУ України. - 2012. - № 22.12- С. 91-95.

5

Челядин Л.І.,

Хомин В.Р.,

Скробач М. .Р.,

Богуславець М.М.,

студент

Неміш П.П.

 

6

Ресурсоощадні технології утилізації золошлаків теплоелектростанції і шламів водоочищення.

Друк.

Науковий вісник Львівського національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. - Львів: НЛТУ України. - 2012. - № 24.13.- С.81-87.

7

Челядин Л.І.,

Хомин В.Р.,

Новосад П.В.,

Возняк О.Р.

 

7

Порівняльний аналіз якості мікробіологічних препаратів для очищення побутових стоків

Друк.

Стандартизація, сертифікація, якість. Київ, №6, 2012. – С.59 - 62

4

Челядин Л.І.,

М.Мальований,

О.Кулик

8

Особливості екологічної безпеки геологічного середовища при пошуках і видобутку сланцевого газу

Друк.

Науковий вісник Львівського національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. - Львів: НЛТУ України. - 2013. - № 23.3.- С.92 - 96.

5

Челядин Л.І.,

Хомин В.Р.,

Маєвський Б.Й.,

Шкіца Л.Є.

9

Втомна довговічність та кінетика деформації матеріалу трубопроводу при низькочастотному навантаженні

Друк.

Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2012. – 3(44). – С. 87-96.

10

Л.Я. Побережний,

Т.Ю. Пиріг

10

Вплив експлуатаційної деградації на несучу здатність матеріалу магістральних трубопроводів

Друк.

Фізико-хімічна механіка матеріалів, спец. вип.

№ 9, 2012

 

Л. Я. Побережний,

П. О. Марущак,

А. І. Станецький

11

Вплив змінного струму на швидкість корозії металу розподільчих газопроводів

Друк.

Фізико-хімічна механіка матеріалів, спец. вип. № 9, 2012

 

Л. Я. Побережний,

А. В. Яворський,

Б. М. Дем'янів

12

Исследование деформационного упрочнения теплоустойчивой стали методом индентирования

Друк.

Металлург, №12, 2012,- С. 69-73

5

П.О.Марущак, 
И.Б. Окипный,

Л.Я. Побережный,

Е.В. Марущак

13

Взаємодія перхлоратів циклопента[ c ]хінолінію з саліциловим альдегідом і його похідними

Друк.

Вісник Львів. ун-ту. Серія Хімія.- 2012.- вип.53.- С. 243-248.

6

О. Боднарчук,

М. Мельник,

А. Дмитрів,

Т.Калин

14

Підвищення ефективності пасивного захисту підземних споруд від корозії

Друк.

Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2012. – №1(31).– 
С.55 - 59.

5

М.С. Полутренко

Крижанівський Є.І.

15

Ефективність використання сучасних ізоляційних покриттів для захисту підземних споруд від корозії

Друк.

Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2012. – № 3(44). – С. 7-13.

7

М.С. Полутренко

Крижанівський Є.І.

Федорович Я.Т. та ін.

16

Вивчення впливу четвертинних нітрогеновмісних сполук на швидкість мікробної корозії сталі

Друк.

Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2012. –№2 (32).- 
С.32-36.

5

М.С. Полутренко

17

Основні напрями використання біоцидів для мікробіологічного захисту підземних трубопроводів

Друк.

Нафтова і газова промисловість. - 2012. – № 4. – С. 37-39

3

М.С. Полутренко

18

Мікробіологічна корозія підземних металоконструкцій та способи їх захисту

Друк.

Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2012. – № 4 (45). – С. 184-188

5

М.С. Полутренко

19

Дослідження біоцидних та біорезистентних властивостей нітрогеновмісних інгібіторів корозії

Друк.

Нафтогазова енергетика. -2012. – № 2 (18). – С. 55-63

8

М.С. Полутренко

А.І.Піляшенко-Новохатний

20

Біостійкість захисних ізоляційних покриттів

Друк.

Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2012. – № 3 (33). – С. 122-128.

7

М.С. Полутренко

21

Основні аспекти ремонту та контролю якості підземних трубопроводів

Друк.

Методи та прилади контролю якості. - 2012. – № 2 (29). – С. 89-95.

7

М.С. Полутренко

Є. І.Крижанівський

О. Ф. Іткін,

О. М. Марчук

22

Вивчення водонасичення модифікованих бітумно-полімерних мастик

 

Друк.

Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. - 2012. – Випуск 606. – С. 106-112

7

М.С. Полутренко

23

Повышение эффективности микробиологической защиты подземных сооружений

Друк.

Наука и инновация НАН Азербайджан (Science and Innovation). - 2012. – № 4. – С. 28-36

9

М.С. Полутренко

Тези конференцій

24/1

Вплив електрохімічно активованої води на процеси твердіння гіпсу

Друк.

2-й міжнародний конгрес Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. 19-22 вересня 2012 р. – Львів., ЗУКЦ – 2012. – С.110

1

Челядин Л.І.,

Пташник В.В.

Новосад П.В.

Бордун І.М.

25/2

Фізико-хімічне очищення стічних вод вуглецевомінеральними матеріалами

Друк.

2-й міжнародний конгрес Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування.

19-22 вересня 2012 р.– Львів.,ЗУКЦ–2012.– С.136

1

 

Челядин Л.І.,

Богуславець М.М.,

студент

Неміш П.П.

26/3

Методи перетворення відходів промислових об'єктів та їх вплив на довкілля

Друк.

2-й міжнародний конгрес Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування.

19-22 вересня 2012 р.–Львів.,ЗУКЦ–2012.–С.161

1

Челядин Л.І.,

Новосад П.В.,

Мальований М.С.

27/4

Очищення стічних вод та їх вплив на екобезпеку об'єктів

Друк.

Доповіді І Міжнародної науково-практичної конференції „ Екологічна безпека та збалансоване природокористування “ у м. Івано-Франківську, 20-22 вересня 2012р. – Івано-Франківськ–2012. –С. 154.

1

Челядин Л.І.

 

28/5

Assessment of damageability of a surface with multiple defects

Друк.

9th International Symposium of Croatian Metallurgical Society«Materials and Metallurgy» had participated following countries (Zagreb, 2012).- P.401

1

P.   Maruschak,

I. Okipnyi,

L. Poberezhny,

I. Lytvynenko

29/6

Вплив терміну експлуатації на опір деформаціям матеріалу газопроводу

Друк.

Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії, Івано-Франківськ, 5-7 листопада 2012 р

1

Л. Я. Побережний,

А. І. Станецький,

В. С. Мархалевич

30/7

Електрокорозійна деградація газопроводів низького і середнього тиску

Друк.

Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії, Івано-Франківськ, 5-7 листопада 2012 р.

1

Л. Я. Побережний,

Г. М. Присліпська,

Б. М. Дем'янів

31/8

Синтез перхлоратів похідних циклопента[c]хінолінію з ?-метильною групою.

Друк.

Мат. V Всеукраїнської наукової конференції „Домбровські хімічні читання – 2012” , 26-28 вересня 2012 року.С.28-29.

2

Т.І. Калин,

М.В. Мельник,

Д.О. Мельник,

О.В.Боднарчук

32/9

Дослідження антимікробних властивостей діоксимів 1,8-діоксодекагідро-акридинів

Друк.

ХІV Наукова конференція „Львівські хімічні читання – 2013“. 26-29 травня 2013.

Навігація

Головна Кафедри Кафедра хімії Наукова діяльність