ОголошенняОпрацьовані рейтинги про виплату стипендій

Нові рейтинги про виплату стипендій вже готові. Щоб подивитися свій рейтинг, перейдіть за посиланням нижче. ...
Читати більше...

Нові стипендії

До уваги студентів. На сьогодні директори інститутів опрацьовують рейтинги про виплату стипендій. Орієнтов...
Читати більше...

До уваги студентів магістрів набору 2015 року!

З 16.01.2017 по 05.02.2017 всі викладачі випускних кафедр будуть на роботі і перебуватимуть в 0 корпусі. Також буде можл...
Читати більше...Встановлено перманентну GPS станцію

ОСВОЮЄМО НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГЛОБАЛЬНИХ НАВІГАЦІЙНИХ СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ

Мабуть ніхто з невтаємничених не помітив, що на даху корпусу інженерно-екологічного інституту (ІЕІ) наприкінці червня 2014 року з’явилась нова приймальна антена, оскільки за розмірами вона навіть менша від звичайної антени супутникового телебачення. І тільки втаємничені мають уявлення, які грандіозні наукові і практичні можливості з’явились у науковців і студентів університету з введенням в дію активної референцної станції глобальних навігаційних супутникових спостережень, дані для якої збирає ця антена, приймаючи в сантиметровому діапазоні сигнали спеціальних навігаційних супутників.
На принципах двохсторонньої вигоди ПАТ «System Solutions» надало в користування ІЕІ перманентну станцію виробництва фірми Leica Gr10 (вартістю 64 000 грн.). Радіосигнали, що отримує станція, дешифруються спеціальним пристроєм і передаються мережею Інтернет в центр управління українською мережею наземних референцних станцій, яка є складовою частиною світової мережі. Завдячуючи директору ІЕІ О. Мандрику, за його ініціативою ІФНТУНГ включений в програму створення та розвитку цієї мережі, науковці та студенти напрямку підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» дістали доступ до глобальної бази даних, яка дозволяє розв'язувати важливі практичні і наукові завдання, зокрема:

 • проведення спільних експериментальних досліджень і тестування супутникових координатних визначень в різних режимах (традиційний диференційний режим DGPS/DGNSS, режим широкозонної диференційної корекції за сигналами EGNOS SBAS, режими мультиреферетної корекції RTK VRS/MAX та іші).
 • організація обробки й аналізу вимірювальної інформації ГНСС–приймачів різних класів, спеціальна обробка добових спостережень перманентних ГНСС-станцій України;
 • координація, спільне планування, створення та реалізація програми з розроблення та впровадження послуг користувачам ГНСС на основі сучасних інформаційних технологій та супутникових технологій точного позиціонування і навігації;
 • проведення атмосферних досліджень - безперервної томографії іоносфери (побудова регіональних двомірних іоносферних карт TEC – Total Electron Content) і тропосфери;
 • створення та розвиток спільної регіональної інформаційно-вимірювальної системи точного позиціонування на основі мережі активних референцних ГНСС–станцій для координатних визначень з необхідною точністю в інтересах здійснення:
  • геодезичних робіт, земельно-кадастрових зйомок, координатної підтримки аерофотограмметричних зйомок, підтримки ГІС-технологій в Україні;
  • моніторингу деформацій складних технічних споруд, екологічного моніторингу;
  • гідрографічної зйомки;
  • дослідження в області геодинаміка та метеорології;
  • вирішення задач атестації навігаційних систем аерокосмічних об'єктів та розробка технологій і ефективних методик атестації та сертифікації ГНСС–устаткування, їх впровадження;
  • розробка нових технологій точного позиціонування, способів організації вимірювання, методів, алгоритмів та програмного забезпечення обробки спостережень ГНСС–станцій і користувачів;
  • створення апаратно-програмних засобів забезпечення збору та обробки ГНСС–спостережень споживачів;
  • практична реалізація місцевих (локальних) систем координат шляхом централізованого розповсюдження необхідних інформаційних параметрів, що будуть єдиними і однозначними для всіх топографо-геодезичних та кадастрових робіт, що виконуються на певній території;
  • проведення навчання користувачів ГНСС шляхом тренінгів, тематичних семінарів і цільових курсів з залученням провідних спеціалістів в сфері супутникових навігаційних технологій для підвищення якості вимірювальної інформації;
  • проведення спільних науково-дослідних програм та проектів, створення спільних інформаційних та навчальних центрів, обмін науково-технічною інформацією.

Необхідна матеріальна і наукова підтримка для започаткування цих програм безкоштовно надана університету фірмою «System Solutions» в рамках укладеної двохсторонньої угоди. Студенти 3-го курсу інженерно-екологічного інституту використовують сучасні прилади для виконання частини робіт, передбачених програмою навчальної практики за спеціальністю. В майбутньому передбачається широке використання результатів виконання цих програм під час виконання лабораторних робіт, курсового проектування і, особливо, дипломних і магістерських робіт, що дозволить значно підвищити їх науково-методичний рівень. Звичайно, навіть освоєння цих новітніх технологій і подальше впровадження їх в навчальний процес вимагає від професорсько-викладацького складу, аспірантів, докторантів та студентів постійного вдосконалення знань щодо сучасного програмного забезпечення для роботи із перманентною станцією. Тому в липні 2014 року фахівці підприємства ПАТ «System Solutions» проведуть в ІФНТУНГ семінар-презентацію сучасного GNSS обладнання.

Завідувач кафедри інженерної геодезії проф. К. Бурак

11.07.2014 р.

ФОТО НОВОЇ ПРИЙМАЛЬНОЇ АНТЕНИ

Вигляд приймальної антени з даху корпусу №5

Перманентна станція із приймальною антеною

Навігація

Головна Новини Встановлено перманентну GPS станцію